Írta: Dr. Hermann István
( Édesapám emlékének )

Tartalomjegyzék:

A város földrajzi helyzete, természeti adottságai,

Tapolca - A malmokról - Irodalomjegyzék

A város története :

Pápa története a honfoglalásig Petronius síremlék
Mondák a város nevének eredetérol Pápa története a királyi birtoklás idején
A pápai foesperesség Irodalomjegyzék
Pápa a várossá fejlodés útján Pápa város középkori pecsétje
Városunk az utak metszéspontjában A középkori pápai uradalom
Irodalomjegyzék Pápa a török korban
A pápai végvár A vár felszabadítása 1597-ben
A reformáció Pápán Irodalomjegyzék
Pápa a Dunántúl Athénje A Nagytemplom
A pápai temetok rövid története Pápa város igazgatása a XIX. században
A három város egyesülése 1842-ben A pápai zsidóság
Pápa város kulturális élete a XIX. század derekáig Irodalomjegyzék
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Pápán A Kluge féle kékfestoüzem
Pápa város története a dualizmus korszakában Pápa külso megjelenése, települési képe a két
világháború között (Vázlat)

A város társadalma:

A zsidóság helyzete 1944-ben

Pápa jelenkori története a rendszerváltozásig és napjainkig (Vázlat)

A város elso szabadon választott képviselotestülete

Pápa Város Érdemérme és Díszoklevele kitüntetettjei

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Használók!

Kérek minden Kedves Érdeklodot, aki részleteiben vagy egészében elolvasta ezt a kis történeti összefoglalást szeretett városunk történetérol, tegye meg észrevételeit a Jókai Mór Városi Könyvtár E-mail számán: jmvk@jmvk.compunet.hu, levélben: Jókai Mór Városi Könyvtár, 8501. Pápa, pf. 173., esetleg telefonon: 00-36-89/324-406, 00-36-89/310-588, vagy faxon: 00-36-89/324-406.

Ha bármi olyan dokumentum van az Ön birtokában, amely a várostörténet számára érdekes lehet, pl. véletlenül a város korai (1526. elotti) történetével összefüggo dokumentum, kérem másolatban juttassa el a könyvtárba, hogy az Ön segítségével a várostörténeti kutatás újabb eredményeket is fel tudjon mutatni!

Oszintén reméljük, hogy a városunkat nem ismerok számára kedvet csinálhattunk Pápa, mint kirándulási célpont felkeresésére, akik pedig valamilyen mértékben már ismerték a várost, netalántán itt éltek korábban, remélhetoleg pozitív érzésekkel olvashatták összefoglalásunkat.

Köszönettel

Dr. Hermann István
könyvtárigazgató