A Tapolca:

24 kilométer hosszú patak volt Magyarország vízföldrajzi térképén. Pápától hét kilométerre a Tapolcafoi forrástavakból eredt, 172 méter tengerszint feletti magasságban.

A forrásvidék területe mintegy 600 négyzetméter volt. A források un. rétegforrások, amelyek az erosen karsztosodott mészkobe beszivárogva, annak vízzáró réteggel történt találkozásakor, a hegység peremén törtek a felszínre. A kozet, amelybol a forrás fakadt krétakori mészko.

A tapolcafoi forrásnak három nagyobb forrástava volt. A Déli-tó 23 forrással, ezek között volt, amelyiknél 10 cm átméroju csohöz hasonlítható formában ömlött ki a sziklafalból a víz. Ezzel a tóval könyökszeruen összefüggo Templom-tavat kb. 10 forrás táplálta, a források a tófenéken törtek felszínre. (“A sziklából nagy erovel elotöro források a templom aljában fekvo tó másik partján, a malmon túl is, a hegyoldalban vannak. A folyó születésének oly szép példáját ismerhetjük meg itt Tapolcafonél, mely párját ritkítja messze vidéken.” ... “A malom felett fent a hegyoldalban pár lépésnyire megtaláljuk a malomhajtó s a pápai vízvezeték forrásmedencéjét tápláló víz forrásait. Óriási kolapok fekszenek itt ferdén, mintha csak most döntötte volna el oket a föld mélyének hatalmas ereje, s ahol a kolap megszakad s eléri a felszínt, bugyogó, zúgó források bújnak elo, egy-ketto, öt-tíz egymás után. Mintha iskolás könyvek megelevenedett ábrái között járnánk. A furcsa kopár, sziklás lejton itt is, ott is ömlik, árad ki a víz a vékony talajréteg alól kibukkanó, sziklák repedésein s egybefolyva száz-kétszáz méter után már hajtani tudja a malom kerekét s azon keresztül zuhan alá a tóba” Idegenforgalmi tájékoztató, 6. sz. 1955. — Tapolcafo forrásainál.) A kettos tóból kifolyó patak északi irányba, mintegy 200 méterre az Örvény tóból is jelentos mennyiségu vizet kapott. A Déli-tó földrajzi helyzetébol, a Templom-tó a tapolcafoi református templom közelségébol, az Örvény-tó pedig a padozatból, nagytömegu levegovel kevert vizet felbugyborékoltató és ezzel a tófenék fövenyét folyton felkevero fizikai jelenségérol kapta a nevét. Nemcsak ezek a források, hanem a patakmeder mentén mindenütt fakadó vizek is táplálták a Tapolcát.

A tapolca szó szláv eredetu, a toplica (talán bolgár szláv) = hévíz, melegvíz szóból ered. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a forrás és a patak vize csak téli környezetéhez képest volt relatíve meleg, hiszen homérséklete télen - nyáron 14-15 Co körül volt. (Igy mintegy 4-4,5 Co-kal volt magasabb a víz homérséklete, mint a környezet középhomérséklete. A délibb források homérséklete 14,8 Co, a Templom-tó forrásai 16 Co, az Örvény-tó forrásai meghaladták a 17 Co-ot.) Ez úgy jöhetett létre, hogy a Bakony kréta mészkövébol kibukkanó hideg forrásvizek, amelyek 60-100 méterrol törtek a felszínre, találkoztak a vetodések mellett, tófenéken fakadó, nagyobb mélységbol jövo, melegebb vizet szállító források vizével. A ketto keveredése hozta létre a soha be nem fagyó kellemesen langyos vizu tapolcafoi forrásokat. (Idos emberek mesélik, hogy a rendkívülien hideg, 1929-es február közepén befagyott a patak a Felsovárosban, át lehetett menni a jégen a túlpartra.) A víz semmiféle vegyi-kémiai tulajdonsággal nem rendelkezo, jó minoségu színtelen, szagtalan karsztos jellegu víz volt. Ezen tulajdonságai tették különösen alkalmassá emberi fogyasztásra. Pápa városában a kezdetektol fontos ivóvíz szerzési lehetoség volt a Tapolca patak. A XIX. század végén közegészségügyi szempontok figyelembevételével építették ki a legdélibb forrástóra Pápa város vízmuvének medencéjét. A tiszta víz 1898-tól természetes gravitációval jutott be a város többségében földszintes házaiba. A forrás tengerszint feletti magassága 172 méter, a város legmagasabb, akkor lakott pontja a Várkastély környéke 154 méter magas volt. Tehát mintegy 20 méter magas víztoronynak felelt meg a különbözet.)

A tapolcafoi források átlagos vízhozama 40.000 liter/perc körül mozgott.

A Tapolca a forrásvidékétol a Hodoska major környékéig középszakasz jellegu patakként folyt. (Szélessége átlagosan kb. 3 méter, [néhol 5-6 méter] vízmélysége átlagosan 0,5 méter [néhol 1,5 méter] volt.) Ezen a területen el tudta szállítani saját hordalékát. Itt mindig természetes mederben folyt. A Hodoska környékén kezdodhetett az ostó, amely mintegy 250 holdas területen mocsaras állóvizet jelentett. A tavat táplálta a többnyire csak idoszakosan vizet szállító Bakonyér patak is. A tó lecsapolása után mesterséges medret ástak a két folyónak, amelyek a városban egymással párhuzamosan, egymástól kis távolságra szállították a vizet. Az ostó utolsó maradványát az un. “Szélesvízet” a századforduló után töltötték fel. A mesterségesen ásott csatorna az egykori “Jégveremhíd”-ig tartott, innen ismét természetes mederben folyt a patak. Kb. innen alsószakasz jellegu, vagyis nem bírta elszállítani saját hordalékát sem, gyakran szigeteket épített, vagy kiöntéskor rakta le hordalékát az ártéren. Széles kanyarokat leírva jutott el a Marcal-völgybe, ahol a szabályozás elott (1771 elott) szétterült a mocsárvilágban. A szabályozás után Malomsok tájékán ömlött a Marcalba.

A patak 172 méter magasságban eredt, a Marcalba ömlése 120 méteres magasságban történt. Egy kilométeren kb. 2 méter az átlagos esése, ennek nagyobb része a Pápa elotti szakaszra jutott.

A Tapolca patak vesztét az a természeti kincs, a bauxit okozta, amely az alumínium gyártás alapanyaga. A bauxit laterites mállás következtében, trópusi körülmények között keletkezett, a nagymennyiségu csapadékvíz kimosó - lemosó hatására, a mészkohegységek mélyedéseiben un. lencsékben felhalmozódhat, feldúsulhat. Ilyen terület a Bakony is. A második világháború alatt és közvetlenül utána lefejtették a karsztvízszint feletti lencséket, majd az ötvenes évek második felétol kezdték bányászni a vízszint alatti részeket. Itt csak a karsztvízszint mesterséges süllyesztésével, vagyis szivattyúzással lehetett dolgozni. A fo vízkivételi hely a Nyirád környéki területen alakult ki. A Tapolca patak, a tapolcai tavasbarlang, a hévízi gyógyfürdo sorsa pecsételodött meg ekkor. Hiszen a Bakony, sot az egész Dunántúli-középhegység területe is összefüggo karsztvíz-rendszert alkot. Jól példázzák az eseményeket az alábbi számok, amelyek a források átlag vízhozamát mutatják be:

1939 körül 48.000 liter/perc*

1955-ig 40.000 - 42.000 liter/perc

1956-1960 35.000 liter/perc

1961-1967 15.000 liter/perc

1967-tol a túlfolyások megszuntek...

1968. elapadtak a források, megszunt a Tapolca.**

* Kovács Eszter: Pápa, földrajzi tanulmány, Szeged, 1939. 8. oldal, a Városi Mérnöki Hivatal közlése alapján, számítva.

**Végvári Andrásné: Volt egyszer egy folyó..., A tapolcafoi forrásvidék és a pápai Tapolca patak pusztulása, Pápa, 1994. 55. p. alapján)

Legyünk optimisták! Visszatér a Tapolca, hiszen a rendszerváltozás lehetové tette, hogy a természet értékeinek megorzése is lehetoséget kapjon, a természet kizsákmányolása mellett. Az 1990-es évek közepétol megszunt a mélymuveléses bauxitbányászat. Csak remélni lehet, hogy a Pápa város fúrt, vízkiemelo kútjaiban folyamatosan emelkedo vízszint elobb-utóbb feltölti a hegy mélyében lévo természetes karsztvíztároló medencét, és újra kibukkannak a tapolcafoi források.

Igen, de ez már nem ugyanaz a forrás, nem ugyanaz a patak lesz... A forrás egyik tavában játszótér, épületek ... a másikban rét, vetemények...

A meder egy része feltöltve, kertek, garázsok, szennyvízcsatorna. Akkor is kell nekünk a Tapolca, a város határán kívül folyhat a természetes mederben, a Horgas-ér, amely egykor a tisztítás napján egy hétre – minden évben pünkösd szombatján kezdodött – átvitte a Bakonyérbe, most mindig átvezetheti a másik patakunkba...

<< vissza az előző oldalra