Küldetési nyilatkozat

      A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár alapítása, 1952 óta áll a magyar kultúra szolgálatában. Feladata a lakosság könyvtári ellátásának biztosítása.
      Törekednünk kell, hogy a könyvtár minél inkább a város információs – közéleti – oktatást támogató centrumává váljon.
      Szolgáltatásait kulturált környezetben, személyes emberi kapcsolatokra építve végzi.
      A Jókai Mór Városi Könyvtár a város kulturális alapintézménye. Nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bármely magyar és külföldi állampolgár igénybe veheti. Így munkájának alapértéke a demokratizmus, a magyar kultúra iránti hivatástudat, az egyetemes emberi értékek őrzése, védelme és terjesztése.
      A Városi Könyvtár feladatának tartja: a Pápán és környékén élők számára a nyilvános könyvtári ellátás biztosítását. Folyamatosan fejleszti és gondozza a könyvtár állományát, figyelemmel kíséri az olvasói igényeket, terjeszti a magyarság egyetemes kulturális értékeit. Támogatja a helyi kulturális kezdeményezéseket, különös tekintettel a helytörténeti irodalom megjelentetésére.
      Gyűjtjük, a helyi múzeumokkal, levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel a Pápára és a történelmi pápai járásra vonatkozó helytörténeti dokumentumokat (nyomtatott-, sokszorosított-, kézírásos-, képi-, hang- és film dokumentumokat, függetlenül azok megjelenési formájától, hordozó anyagától) azokat az olvasók rendelkezésére bocsátjuk, illetve a helytörténeti kutatások eredményeit publikáljuk.
      Közhasznú információs szolgáltatást nyújtunk, biztosítjuk más könyvtárak állományának, és szolgáltatásainak elérését. Ismeretterjesztő és lehetőségeinkhez képest tudományos tevékenységet folytatunk.
      A Városi Könyvtár munkája során fontosnak tartja az emberi értékeket. Ezen belül kiemelten kezeli a hátrányos helyzetben lévőket. A könyvtárhasználókkal fontos a személyes kapcsolat kiépítése, a barátságos hangvétel. A könyvtárnak olyan kulturális alapintézménynek kell lennie, ahol a hagyományos, emberi kapcsolatok megőrződnek, ahol lehetőség nyílik a kötetlen eszmecserére és a szabad információszerzésre, annak XXI. századi eszközeit is beleértve.
      A Jókai Mór Városi Könyvtár, mint a Veszprém megyei és a magyar könyvtári hálózat tagja közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait, biztosítja az információhoz való hozzáférés egyetemességét. Könyvtárunk a Pápa városában élő magyar és külföldi állampolgárok, a pápai kistérség polgárai mellett minden városunkba látogató hazai és külföldi állampolgár (turista) információs bázisa kíván lenni.
      Szolgálni szeretné a hazai, a helyi és az egyetemes kultúra értékeink falhasználóit.