A PÁPAI

JÓKAI MÓR VÁROSI

KÖNYVTÁR

NYOMDATERMÉKEI

 

 

A Helyismereti Könyvtárosok

XII. Országos Tanácskozása,

Veszprém – tiszteletére

  

1987–2005

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Pápa, 2005.

 

Összeállította:

Vargáné Sipos Terézia

 

 

 

Lektorálta:

Sztyéhlikné Tóth Tünde

 

 

 

ISBN 963 86580 6 1

 

 

 

 

Kiadja

a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár

Felelős kiadó: dr. Hermann István

Készült a könyvtár Kötészeti és

Sokszorosító Műhelyében

Tipográfia: Polgárné Németh Katalin

 

Ajánlás egy magunkat

megmutató könyv elé

 

 

Az elmúlt tizennyolc esztendőben több száz könyvet, brossurát, újságot és valószínűleg néhány millió színes és fekete–fehér oldal nyomtatványt készített a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár Kötészeti és Sokszorosító Műhelye. Kezdeti bizonytalanságok után rájöttünk, hogy a helyismereti kiadványok nyomtatása a mi igazi profilunk. Meghirdettük és mindvégig vallottuk, hogy azok a fontos tanulmányok, kötetek, amelyek Pápa város múltját, hétköznapjait, az itt élt és élő emberek tetteit gondolat és érzésvilágát mutatják be, nem maradhatnak az asztalfiókok mélyén. Nem lehetnek egy–egy család szellemi örökségét jelentő kézirat- halmok, holt papírok. Hiszen ezek az emberek nekünk, pápai leszármazottaknak, az utódoknak szánták gondolataikat, írásaikat. Mivel kényszert éreztek, írtak akkor is, amikor arra senki nem volt kíváncsi, sőt talán bajuk lett volna, ha nyilvánosságra kerül gondolataik eme hozománya.

Az elmúlt tizennyolc esztendő gazdagabbá tette várostörténetünket. A feltárt források, a belőlük levont következtetések talán segítenek a következő generációnak eggyel továbblépni szülőföldünk szép, de zaklatott történelme feltárásában. Ahogy mi sem jártunk töretlen úton, úgy a jövő nem­zedéke is lesz kinek a nyomdokaiba lépjen. Őszintén reméljük, hogy lesz következő generáció, akinek fontos lesz szeretett városa múltja.

Nem feledkezhetünk meg azok­ról az áldozatkész emberekről sem, akik anyagi erőforrásaikat nem kímélve, vállalták az áldozatot könyveik megjelentetéséért.

„Pápán nagyobb a költők, írók sűrűsége az átlagosnál.” Szoktam mondani, amikor az amatőr szerzők szépen burjánzó és eredményesen működő bokrait látja az ember. Igen, kicsit talán többen vannak. Petőfi, Jókai, Erdélyi József, Nagy László vagy Csoóri Sándor szelleme talán jelent valamit a Belváros ódon közléinek, a Várkert évszázados fáinak az árnyékában. Valahol hálásnak kell lenni nekik, ők az átlagembernél érzékenyebb húrokon képesek a világ és a város rezdüléseit felfogni és visszaadni nekünk, közönséges halandóknak.

Végezetül külön ki kell emelni annak a kis csapatnak a ténykedését, akiknek a tiszteletére ez a kis könyvecske létrejött. Ők a Helyismereti Könyvtárosok, akik évről évre összegyűlnek, tanácskoznak, konferenciát rendeznek, megismerik országunk egy–egy szegletének életét, mindennapjait, mindemellett vidámak és jól is érzik magukat az egyes helyszíneken. Nekik szeretnénk számot adni az elmúlt tizennyolc esztendő terméséről. Bizonyítani, hogy igyekeztünk jól felhasználni a talentumokat, élni a lehetőséggel, segíteni munkájukat a helyismereti könyvkiadás bátorításával, támogatásával.

 

 Pápán, 2005 Úrnapján

 

 

 

Dr. Hermann István

igazgató

 

 Könyvtárunkban jelenleg még megvásárolható kiadványokat piros színnel emeltük ki.


1987

Pápa (Szerkesztette és a bevezetést írta: Hermann István, rajzolta: Heitler László). Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. l987. [20], 32 p.

 

1988

Andruskó Károly: Pannonhalma. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1988., ill., fametszetek 77 p., minikönyv.

Cikkbibliográfia Sárospatak 10 éves fejlődéséről. (Összeállította: Halász Magdolna). [s. l.], Sárospatak, Városi Könyvtár. 1988. 362 p.

350 éves a Türr István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola. (Készítette Varjú Dezső…, kiegészítette Katona Irén…). Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1988. 8 p. (Ajánló bibliográfiák; 2.)

Somfainé Pados Mária: Adalékok a pápai műkedvelő színjátszás történetéhez. 1930–1975. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1988. 65 p., ill. (Jókai füzetek; 1.)

 

1989

Exner István: Kossuth Lajos kapitánya. Adalékok Éberhardt Károly tábornok életéhez. 1825–1906. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1989. 21 p., ill.

Helyismereti cikkek Pápáról és környékéről. (Készítette: Kerekes Károly). Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1989. 19 p. (Ajánló bibliográfiák; 3.)

Körzeti Általános Iskola Gyarmat és Szerecseny tanulmányi értesítője az 1988/1989. tanévről. (Szerkesztette: Gyenes Attila). Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1989. 38 p.

Nádasdy Lajos: Adalékok Györök Leó György életéhez 1847–1899. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1989. 122 p. (Jókai füzetek; 2.)

A pápai Türr István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola értesítője. 1988–1989. (Szerkesztette: Nagy Csilla, Németh Ervin). Pápa, Türr István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola. 1989. 58 p.

Puskás Tófeji Vali: Lélekkép. Versek. (Grafika: Kiss László). Pápa, Szerzői kiad. 1989. 53 p., ill.

H. Vass Ildikó–Horváth Gyula: Papírvilág. Mikulások és angyalkák. Pápa, Szerzői kiad. 1989. 24 p., ill.

Winkler Gábor: A megújuló Pápa. Készült a Hild János emlékérem elnyerése évében, a pápai Városi Tanács megbízásából. Pápa, Pápa Városi Tanács. 1989. 29 p., ill.

 

1990

Pápai Tóth Géza: Bakonyaljai üzenet. Válogatott versek 1931–1989. (Válogatta és rajzolta Heitler László). Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1990. (Jókai füzetek; 4.) 63 p.

Házirend: Kilián György Általános Iskola. Pápa, [s. n.]. 1990. 13 p.,

Kéziratos dokumentumok a Jókai Mór Városi Könyvtárban. (Készítette: Mészáros Erzsébet). Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1990. 18 p. (Ajánló bibliográfiák; 4.)

Rácz István: Csót–tábor az emlékek tükrében. 1915–1923. Csót, Pápa, Községi Közös Tanács. 1990. 43 p., ill.

Szíj Béla: A. Tóth Sándor 1904–1980. Emlékkiállítás. Pápa, 1990. szeptember 7–30. Pápa, Jókai Kör. 1990. 16 p., ill.

 

1991

Gyermek – játékok. Kiállítás. 1991. augusztus 29-én 14 órától – szeptember 29-ig. (Szerkesztette: Ilon Gábor, Varga Éva Teréz). Pápa, Gr. Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum. 1991. 14 p., ill.

A Jókai Mór Városi Könyvtár folyóiratainak jegyzéke. Kiegészítve a város közintézményeihez járó folyóiratok jegyzékével. (Készítette: Hen­cselné Horváth Ágnes). Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1991. 52 p. (Ajánló bibliográfiák; 5.)

Lambic Timmermans. (Szerkesztette: Puskás Zsolt). Pápa, AXIS Kft. 1991. [17] p.

Ősgaléria. Esterházy portrék kiállítása a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárban. 1991. április 16–1991. május 3. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1991. 14 p., ill.

Pápa. Kalauz = Guide = Reiseführer. (Összeállították: Ilon Gábor, Karaszi Mihály, szerk.: Hermann István). Pápa, Városi Önkormányzat. 1991. 71 p., ill.

A pápai Eszterházy kastély kápolnája, a Jókai Mór Városi Könyvtár olvasóterme. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1991. [6] p.

A pápai Türr István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola értesítője. 1990–91. (Szerk.: Vörösházi Péter­né, Bátyai Gyula). Pápa, Türr István Gimnázium és Óvónői Szakközép­iskola. 1991. 87 p.

Tebenned bíztunk. A Magyar Reformátusok Világtalálkozójának pápai ünnepségei. Pápa, Pápai Református Egyházközség. 1991. 20 p., ill.

Tóth Prónay Prónay Pál: A szöllöknek plántálásáról helyes miveléséröl és a boroknak gondos meg-tartásáról való oktatás. Hasonmás kiad. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1991. 58 p.

Tóth Sándor: Műemlékvédelem Pápa bel­városában. Pápa, Magyar Urbanisztikai Társaság. 1991. 44 p., ill.

Vereinte Spiele der Nationen = Nemzetek Egyesült Játékai = United Games. (Szerkesztette: Werner Greis, Bánhidi Miklós). Pápa, United Games. 1991. 52 p., ill.

Vidra Szabó Ferenc: Saláta, retek, olvasnivaló. Könyvtárak a változó világban. Szociográfia. Bp.; Pápa, OSZK KMK; Jókai Mór Városi Könyvtár. 1991. 70 p.

Zongor Gábor kiállítása. Pápa, Jókai Mór Művelődési Központ Galéria – Várkastély. 1991, október 4–no­vember 10. Pápa, Jókai Mór Mű­velődési Központ. 1991. 10 p., ill., fotók.

 

1992

Acsády Ignác Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet értesítője az 1991–1992. iskolai évről. Szerkesztette: Takács Pál. Pápa, Acsády Ignác Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet. 1992. 62 p.

Baráti Molnár Lóránt: A csendélet mögött. Válogatott versek. 1972–1992. Győr, Szerzői kiad. 1992. 54 p.

A Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola, Élel­miszeripari és Kereskedelmi Szak­munkásképző Intézet története. 1892–1992. (Írta: Balla Imre). Pápa, Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola, Élel­miszeripari és Kereskedelmi Szakmunkásképző Intézet. 1992. 149 p., ill., fotók.

Emlékkönyv a Jókai Mór Városi Könyvtárban 1992. november 9-től 1992. december 11-ig rendezett miniatűrkönyv–kiállításra. (Szerk.: Hermann István, összeállította: Sztyéhlikné Tóth Tünde). Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1992. 109 p., minikönyv

Hargita Pál: A lélek gyümölcse. Pál Apostol Galatákhoz írt levele 5. rész 22–23. verseinek magyarázata tíz bizonyságtételben. Pápa, Szerzői kiad. 1992. 31 p.

Ilon Gábor: A nagydémi Középrépás–puszta évszázadai. Középsőbronzkor, koravaskor, korai népvándorláskor. Pápa, Honismereti Kör, Nagy­dém. 1992. 52 p., ill.

Magyar várak. (Előszó: Soltész Zol­tánné). Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1992. 32 p., 17 t. ill., metszetek, színes, minikönyv.

A pápai Türr István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola értesítője. 1991–92. (Szerkesztette: Hauber Károly, Molnár Lajosné). Pápa, Türr István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola. 1992. 82 p., ill.

Pere György: Sobri Jóska bakonyi betyár története. Ajka, Ajkai Városi Könyv­tár és Múzeum. 1992. 59 p., ill.

Puskás Tófeji Vali: Gyöngyparázs. Versek. Pápa, Axis Kft. 1992. 136 p., ill.

Rakk István: Magvető sóhaj. Versek. Pápa, Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola, és Élelmiszeripari és Kereskedelmi Szakmunkásképző Intézet. 1992. 44 p., ill.

Somfainé Pados Mária: Pápai utcaképek. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1992. [62] p., ill. (Jókai füzetek; 5.)

Sorsok az arcok tükrében. Edőcs János kiállítása a Jókai Mór Városi Könyvtárban és a Jókai Mór Művelődési Központ Városi Galériájában. 1992. április 22.–1992. május 24-ig. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1992. [32] p., ill.

H. Szabó Lajos: Emlékek a Marcaltői Dalárda életéből. 1925–1955. Marcaltő, Önkormányzat. 1992. 40 p., ill.

Tungli Gyula: Kerkápoly Károly emlékezete. 1824–1891. Pápa, Pápai Művelődéstörténeti Társaság. 1992. 26 p.

 

1993

Adorján Sándor: Halál árnyékában. Magyar rabszolgák Szibériában. Pápa, Szerzői kiad. 1993. 149 p.

Ady Endre: Ki látott engem? Versek. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1993. 137 p., minikönyv

Áldozó Tamás: A pápai hírlapirodalom kezdetei 1873–1882. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1993, 58 p. (Jókai füzetek; 9.)

Cikkbibliográfia Sárospatak fejlődéséről. 1988–1993. (Szerkesztette: Halász Magdolna, Tapa András). [s. l.], Sárospataki Városi Könyvtár. 1993. 241 p.

Dalányi József: Kései vallomás. Emlék­képek Fekete Istvánról, várossá nőtt falujáról. 1935–1956. Ajka, Polgármesteri Hivatal. 1993. 160 p., ill.

Gőzmozdonyok. Edőcs János fotókiállítása Pápán, a Jókai Mór Városi Könyvtár folyosóján. 1993. május 3.–1993. június 4-ig. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1993. 15, 9 p., ill.

Kanizsai–Nagy Zsuzsanna: Halálra ítélve. Versek. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1993. 76 p.

Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán 1939–1945. A Magyar Királyi „vitéz Bertalan Árpád” Honvéd Ejtőernyős Ezred története. Pápa, Jókai Kör. 1993. 236 p., ill. (A pápai Jókai Kör kiadványa; 2.)

Kármán József emlékkönyv. (Szerkesztette: Tungli Gyula). Pápa, Művelődéstörténeti Társaság. 1993. 81 p., ill.

Máténé Kalmár Zsuzsanna: Tapolcafő titkai. A kezdetektől napjainkig. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1993. 95 p., ill. (Jókai füzetek; 6.)

Meghívó… 1993. évi „Tervezzünk tárgyakat!” pályázat záró kiállításának megnyitására, … 1993. szeptember 4-én 16 órára. Pápa, Erkel Ferenc Ének–Zenei Általános Iskola. 1993. 24 p., ill.

A pápai Jókai Kör emlékkönyve. 1893–1993. Tanulmánygyűjtemény. Szerk.: Huszár János. Pápa, Jókai Kör. 1993. 205 p., ill. (A pápai Jókai Kör kiadványa; 1.)

 

1994

Dalányi József: Kelével, Bogánccsal Tüskevárig. Fekete István 100 ismeretlen levele. 1935–1970. Ajka, Polgármesteri Hivatal. 1994. 202 p.,  ill.

Deákné B. Katalin: Anya taníts engem! Fejlesztő feladatok születéstől iskolakezdésig. Pápa, Deák József. 1994. 220 p., ill.

Gyepü – Kajánfölde – Gyepükaján. Készült a községegyesítés 100. évfordulójára. (Összeállította: V. Molnár Emma). Gyepükaján, Önkormányzat. 1994. 31 p., ill.

Huszár János: Honvéd ejtőernyősök története képekben. 1939–1945. Pápa, Jókai Kör. 1994. [64] p., ill., fotók

Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán 1939–1945. A Magyar Királyi „vitéz Bertalan Árpád” Honvéd Ejtőernyős Ezred története. 2. kiad. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1994. 250 p., ill., fotók (A pápai Jókai Kör kiadványa; 3.)

Kapcsándy Sándor: Örökös oldódás. Versek. Pápa, Szerzői kiad. 1994. 96 p., ill.

Kárpáti László: Élet. Versek. Pápa, Szerzői kiad. 1994. 46 p.

Kezelési és karbantartási utasítás az LTZ–55, LTZ–55A, LTZ–55AN traktorokhoz. (Kiadja a FLYERS RT.). Pápa, FLYERS RT. 1994. 287 p., ill.

Kocsis Iván: Egy kanadai „magyar-indián” Tapolcafőre emlékezik. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1994. 59 p. (Jókai füzetek; 13.)

Komora István: Az élet antológiája. Versek. Pápa, Szerzői kiad. 1994. 228 p.

Lebó Ferenc szobrászművész kiállítása. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa 1994. július 4. – július 28. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1994. [24] p., ill., fotók

Mezei Zsolt: A vaszari plébánia és régi könyvei. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1994. 44 p., ill. (Jókai füzetek; 12.)

A pápai Petőfi Sándor Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola emlékkönyve. 1948–1994. (Írta és szerkesztette: Somfai János és Somfai Jánosné Keresszegi Hajnalka.) Pápa, Petőfi Sándor Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola. 1994. 258 p., ill.

A pápai Türr István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola értesítője. 1992–93. Pápa, Türr István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola. 1994. 80 p., ill.

Rácz István: Bakony alján, erdő szélén… Döbrönte és Ganna életének alakulása a XIX. és XX. században. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1993. 48 p., ill.

Rácz István: Emlékül és emlékeztetőül. Pápa város katona- és polgári áldozatai, 1940–1945. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1993. 134 p., ill.

Rajzos versek. Németh Mihály kiállítása. [s. l.], [1. n] 1993. [20] p. ill.

Rössler, Franz-Georg: Die ostinaten Werke Josef Rheinbergers. Studie zur Formkonzeption eines roman­tischen Klassizisten. Augsburg, Anton Böhm. 1994. 57 p., ill.

A sor. Pápai költők–írók antológiája. (Szerkesztette: Baráti Molnár Lóránt). Pápa, AKISZ Pápai Önképzőkör. 1993. 110 p., ill.

Searches Silver: Hangulati különbségek. Pápa, Szerzői kiad. 1993. 200 p.

Smidéliusz Margit: Margaréta. Versek kicsiknek. Pápa, Szerzői kiad. 1993. 25 p., ill.

H. Szabó Lajos: Kossuth Lajos Pápa város díszpolgára. Kossuth halálának századik évfordulójára emlékezünk. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1994. 40 p., ill. (Jókai füzetek; 10.)

H. Szabó Lajos: Negyvennyolcas emlékművek, honvédsírok Pápán és környékén. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1994. 120 p., ill. (Jókai füzetek; 11.)

Tájékoztató az Ajkai Városi Könyvtárról. (Összeállította: Tilhof Endre). Ajka, Ajkai Városi Könyvtár és Múzeum. 1994. 20 p., ill.

Ünnepeink. Farsangtól újévig. (Összeállította: Szabó Rita). Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1993. 62 p., ill. (Ajánló bibliográfiák; 6.)

Ürmös Péter grafikái. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1993. [8] p., ill.

Wöller István: A Tapolca vízimalmai Pápán és környékén. Pápa, Pápa Város Önkormányzata. 1994. 182 p., ill. (Fejezetek Pápa város történetéből; 1.)

 

1995

Bagarus Zoltán ex librisei és grafikái. Alkotásjegyzék és kiállítási katalógus. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1995. [8] p., ill.

A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek évkönyve. 1991–1995. (Szerkesztette: Köntös László) Pápa, Pápai Református Kollégium Igazgatótanácsa. 1995. 231 p. (különlenyomat.) (Pápai Református Kollégiumi füzetek; 1.)

Eötvös Károly emlékkönyv. (Szerkesztette: Tungli Gyula). Pápa, Pápai Művelődéstörténeti Társaság. 1995. 44 p. (A Pápai Művelődéstörténeti Társaság kiadványai; 5.)

Hermann István, ifj.: A pápai temetők története. Pápa, Jókai Kör. 1995. 103 p., ill. (A pápai Jókai Kör kiadványai; 4.)

75 év. Elekthermax Rt. A jubileumi em­lékülés előadásai. Pápa, 1995. október 20. (Szerkesztette: Tóth Béla). Pápa, Elekthermax Rt. 1995. 53 p.

A Killián György Általános Iskola emlékkönyve. 1960–1995. (Szerkesztette: Puskás Kálmánné Tófeji Mária Valéria, Máténé Kalmár Zsuzsanna). Pápa, Killián György Általános Iskola. 1995. 143 p., ill.

Klein Magda: Magyarok török földön. [s. l.], Szerzői kiad. 1995. 65 p., ill.

Kövy Zsolt: Egyház és közélet I–II. Válogatott beszédek, tanulmányok, írások. 1985–1994. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1995. 2 köt. 315 p., ill. (Jókai füzetek; 15.)

Kövy Zsolt: A Mándi Márton István Pápai Református Kollégiumi Alapítvány. 1989–1994. Pápa, Mándi Márton István Pápai Református Kollégiumi Alapítvány Kuratórium. 1995. 106 p.

Lukcsics Pál: A vásárhelyi apácák története. Reprint kiad. Devecser, Kastély Könyvtár. 1995. 111 p. (Közlemények Veszprémvármegye múltjából; 1.)

Németh Péter: A pápai Bakonyalja. Földrajzi tanulmány. Pápa, Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola. 1995. 44 p., ill.

Pápa zenei centenáriuma. 1893–1993. (Szerk.: Tungli Gyula). Pápa, Pápai Művelődéstörténeti Társaság. 1995. 57 p. (A Pápai Művelődéstörténeti Társaság Kiadványai; 6.)

A Pápai Református Kollégium évkönyve. 1991–1995. A Pápai Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve. 1991–1995. (Szerkesztette: Kertész Andorné et al.).

Suli–Tükör. A Bakonyjákói Általános Iskola évkönyve, 1994/95. (Szerkesztette: Kiss Albertné). Bakony­jákó, Bakonyjákói Általános Iskola. 1995. 62 p., ill.

H. Szabó Lajos: Kossuth Lajos Pápa város díszpolgára. Kossuth halálának századik évfordulójára emlékezünk. 2. kiad. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1995. 40 p., ill. (Jókai füzetek; 14.)

H. Szabó Lajos: A szabadságharc és az emigráció pénzei, kitüntetései. 1848–1866. Pápa, Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Pápai Csoport. 1995. 98 p., ill.

Videokatalógus. (Összeállította: Tilhof Tamás). Ajka, Ajkai Városi Könyvtár és Múzeum. 1995. 58 p.

Trócsányi Dezső emlékkönyv. (Szerkesztette: Dékány Endre, Kövy Zsolt, Simon Kálmán). Pápa, Pápai Református Kollégium Tudományos Gyűj­teményei. 1995. 116 p., ill.

Tudományos konferencia a pápai Nagytemplom felszentelésének 200. évfordulójára. 1795. május 3–1995. május 3. (Szerkesztette: Hermann István). Pápa, Pápai Művelődéstörténeti Társaság. 1995. 65 p., ill. (A Pápai Művelődéstörténeti Társaság kiadványai; 8.)

 

1996

„Amott legel hat pej csikó…” országos kisgrafikai kiállítás. (Szerkesztette: Ürmös Péter). Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1996. [28] p., ill.

Böszörményi István: Kármán József emléke Losoncon. 1896–1996. Losonc, Csemadok Losonci Alapszervezete. 1996. 34 p., ill.

„Egyházi iskolák és magyar társadalom a XXI. század küszöbén…” valamint „Fejezetek a Pápai Református Kollégium történetéből…” Szerkesztette: Kálmán Attila. Pápa, Dunántúli Református Egyházkerület; Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei; Pápai Református Kollégium Gimnáziuma. 1996. 55 p., ill. (Pápai Református Kollégiumi füzetek; 2.)

Eredeti hangok. Négy éven keresztül, 1992–1996. Pápa, Szent István Római Katolikus Általános Iskola. 1996. [24] p., ill.

 „Értekezések a történeti tudományok köréből”, (I–XXVI). Tartalommutató. Szerk: Mezei Zsolt. Pápa, Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei. 1996. 76 p. (A Pápai Református Gyűjtemény kiadványai: Kutatói segédletek; 1.)

Fejes Sándor: A pápai öntészet története. 1940–1985. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1996. 103 p., ill. (Jókai füzetek; 17.)

Hangos könyvek. Videofilmek I. kiegészítés. CD lemezek I. kiegészítés. Hangkazetták. (Szerkesztette: Her­mann István, összeállította: Katona Irén, Szabó Rita). Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1996. 68 p. (A Jókai Mór Városi Könyvtár nyomtatott katalógusai; 2.)

Huszár Péter: A pápai Izraelita Polgári Fiúiskola története. 1899–1929. Pápa, Jókai Kör. 1996. 77 p., ill.

Kiss István: A pápai plébánia története. Reprint kiad. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1996. 217 p., ill. (Jókai Reprint; 3.)

Konkordancia a magyar református énekeskönyvhöz. Összeállította: Kovács Emil. Budapest, Diakoniai Alapítvány. 1996. 255 p.

Mezei Zsolt: Magyar évfordulók 1996-ban. A honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1996. 36 p. (Jókai füzetek; 16.)

Nikolaus-von-Weis-Schulen Speyer. Schul­schrift 1996. Speyer, Nikolausvon-Weis-Gymnasium des Ins-tituts St. Dominikus. 1996. 153 p., ill.

A Pápai Ipartestület emlékkönyve. 1886–1996. Szerkesztette: Huszár János. Pápa, Pápai Ipartestület. 1996. 366 p., ill.

Pere György: Sobri rejtélye. Sobri Jóska bakonyi betyár története. 2. jav. kiad. Ajka, Szerzői kiad. 1996. 59 p., ill.

Rácz István: Farkasgyepű község története, 1401–1753. Pápa, Farkasgyepű Község Önkormányzata. 1996. 70 p., ill. (Jókai füzetek; 18.)

Simonné Zachár Anna: Iskolába készülök. Segítő ötletek szülőknek. Pápa, Szerzői kiad. 1996. 80 p., [9] to., ill., részben színes

Suli–Tükör. A Bakonyjákói Általános Iskola évkönyve, 1995/96. 2. szám. Bakonyjákó, Bakonyjákói Általános Iskola. 1996. 72 p., ill.

Szalai Antal: A pápai zsidóság története és a hitközség szerepe a város társadalmi életében. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1996. 91 p., ill. (Jókai füzetek; 19.)

Tanulmányok Külsővat történetéből. (Szerkesztette: Ilon Gábor). Külső­vat, Külsővat Község Önkormányzata. 1996. 332 p., ill.

Tanulmányok Pápa város történetéből. 2. (Szerkesztette: Hermann István). Pápa, Pápa Város Önkormányzata. 1996. 214 p., ill.

A vaszari Ihász Gábor Általános Iskola jubileumi évkönyve. 1905–1995. (Szerkesztette: Kecskés István, Mezei Zsolt). Vaszar, Ihász Gábor Általános Iskola. 1996. 60 p., ill.

Videofilmek és CD lemezek katalógusa. (Szerkesztette: Hermann István, összeállította: Katona Irén). Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1996. 91 p. (A Jókai Mór Városi Könyvtár nyomtatott katalógusai; 1.)

Végh József: A judo elmélete. Pápa, Bakony Judo Klub. 1996. 95 p.

 

1997

Banai Endre: Szőlőbirtokosság Homok­bödögén. 1797–1955. Homokbö­döge, Homokbödöge Önkormányzata. 1997. 38 p.

Beke Ödön: A pápavidéki nyelvjárás. Reprint kiad. Pápa, Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára; Jókai Mór Városi Könyvtár. 1997. 72 p. (Nyelvészeti füzetek; 17.), (Jókai Reprint; 4.).

Bognár Imre Ede: Pápa településföldrajza. Reprint kiad. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1997. 154 p. (Jókai Reprint; 5.)

Emlék lapok. Az állandó színház megnyitása alkalmából. Pápán, 1881. évi deczember hó 7-ik napján. Reprint kiad. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1997. 31 p. (Jókai Reprint; 6.)

A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek évkönyve. 1995–1997. (Szerkesztette: Köntös László). Pápa, Pápai Református Kollégiumi Igazgatótanács. 1997. 185 p., ill. (Pápai Református Kollégiumi füzetek; 3.)

Faschon, Susanne: OrakloOrakel. Dudenhofen, PONTO. 1997. [66] p., ill.

Gerencsér Miklós: Újdonászi ódonságok. Veszprém Vármegyéről 1857–61-ből. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár; Eötvös Károly Megyei Könyvtár. 1997. 107 p., ill.

Kanizsai–Nagy Zsuzsanna: „Most? Csak ember vagyok”. Versek. Pápa, Szerzői kiad. 1997. 80 p., ill.

Húsipari technológia. Húsfeldolgozó szakmunkások 2. – 3. osztálya részére. (Írta és összeállította: Horváth Tibor). Pápa, Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakmunkásképző Intézet. 1997. 126 p.

Katalógus a Jókai Mór Városi Könyvtár adventi kiállítására. A Pápai Református Gyűjtemény „Baldacci”­anyaga metszeteiből. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár; Pápai Református Gyűjtemény. 1997. [10] p., ill.

Dr. Katona Gábor könyvjegygyűjteménye. Kiállítás a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárban 1997. augusztus 23-tól szeptember 27-ig. (Szerkesztette: Ürmös Péter). Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1997. 29 p., ill.

Köblös József: A Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárának magyar vonatkozású középkori oklevelei. Pápa, Dunántúli Ref. Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei. 1997. 157 p., ill. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések; 1.)

Pálffy Géza: Pápa a hosszú török háborúban. A végvár története az 1594-1597. esztendőkben, különös tekintettel a töröktől való visszafoglalásra. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1997. 88 p., ill., részben színes. Különlenyomat „A pápai vár felszabadításának négyszáz éves emlékezete 1597–1997” című könyvből.

 

Pápai pedagóguslexikon. Szerkesztette: Tungli Gyula. Pápa, Pápai Művelődéstörténeti Társaság. 1997. 185 p., ill.

A pápai Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola értesítője. 1996/97. Pápa, Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola. 1997. 57 p., ill.

A pápai vár felszabadításának négyszáz éves emlékezete. 1597–1997. Bevezette, írta és összeállította: Pálffy Géza, szerkesztette: Her­mann István. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1997. 188 p., ill., részben színes.

Rössler, Franz- Georg: Különös társaság = Kuri­ose gesellschaft. Pápa, Jókai Mór Városi Könyv­tár. 1997. 103 p., ill. minikönyv.

H. Szabó Lajos: Kossuth emlékek Veszprém megyében. Pápa, Szerzői kiad. 1997. 241 p., ill.

Suli–Tükör. A Bakonyjákói Általános Iskola évkönyve, 1996/97. 3. szám. (Szerk.: Kiss Albertné). Bakonyjákó, Bakonyjákói Általános Iskola. 1997. 80 p., ill.

Szerencsés Károly: A nemzeti demokráciáért. Pápa, Pápa Város Önkormányzata. 1997. 351 p., ill.

Varju Dezső: Vidovics Ágoston pápakovácsi plébános naplója az 1848–49-es eseményekről. Részlet a pápakovácsi római plébánia Historia Domusából. Pápa, Pápakovácsi Község Önkormányzata. 1997. 88 p. (Jókai füzetek; 20.)

 

1998

Advent és karácsony. Kiállítás a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárban a Dunántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára Baldacci gyűjteményéből. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára. 1998. 19 p., ill.

Bakonyvári Ildefonz: A pápai katolikus gimnázium története a pálosok és a bencések idejében. 1638–1898. Reprint kiad. Pápa, Jókai Mór Vá­rosi Könyvtár. 1998. 248 p. (Jókai Reprint; 8.)

Bodnár Emese: A pápai képzőművész körök története. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1998. 98 p., ill. (Jókai füzetek; 24.)

Cholnoky Viktor: A Bakony menekültje. Válogatott írások. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1998. 54 p. (Pápai diákok; 1.)

A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola évkönyve. 1938–1998. (Szerkesztette: Kálmán Gyula) Csorna, Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola. 1998. 93 p., ill.

Dubrovnik. Hans Gustav Edőcs burgenlandi fotóművész kiállítása. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1998. [8] p., ill., fotók, részben színes.

Gregoritsné Szabó Lenke: Lelkem virágai. Versek. Pápa, Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete. 1998. 60 p., ill.

Hermann István: Plosszer Ferenc káplán feljegyzései 1848–49-ről a pápai Szent István Római Katolikus Plébánia Historia Domusában. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1998. 119 p., ill. (Jókai füzetek; 21.)

Iskola és polgárság. A Pápai Művelődéstörténeti Társaság 1996. szept. 21-én és okt. 4-én megrendezett tudományos konferenciáin elhangzott előadások és hozzászólások szerkesztett anyaga. Szerk.: Mezei Zsolt, Tungli Gyula. Pápa, Pápai Művelődéstörténeti Társaság. 1998. 56 p. (A Pápai Művelődéstörténeti Társaság kiadványai; 9–10.)

Iskola született. 1938–98. A Magyar Királyi Elemi Népiskola, a Kertvárosi Állami Általános Iskola, a III. sz. Általános Iskola története. (Szerkesztette: Egyházi Viktorné et al.) Pápa, Munkácsy Mihály Általános Iskola. 1998. 168 p., ill.

Kalauz a Dunántúli Ref. Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, „A Pápai Református Kollégium és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc” valamint Somogyi Győző „1848 katonái” című kiállításaihoz. Pápa, Dunántúli Református Egyházkerület Tudo­mányos Gyűjteményei. 1998. 18 p.

Kecskés József: A kenesei Magas–partok énekese. Soós Lajos költészete. 2. bőv. kiad. Balatonkenese, Balatonkenese Nagyközség Önkormányzat, Balatonkenesei Falumúzeum. 1998. 36 p., ill.

Kovács Zsolt: Koszorú. Versek szerelmeimnek. Pápa, Szerzői kiad. 1998. 22 p.

Pápa város első világháborús emlékkönyve. Szerkesztette: Huszár János. Pápa, Jókai Kör. 1998. 308 p., ill. (A Pápai Jókai Kör kiadványai; 6.)

 „Magyar történet múzsája”. Tétény ­Promontor Kulturális Napok rendezvénysorozat kiállítása az 1848-as szabadságharc 150. évfordulójára. (Szerkesztette: Ürmös Péter). Buda­tétény, Budafok–Tétény Művelődési Ház Kht. 1998. 31 p., ill.

Mezei Zsolt: Vaszari históriák. Helytörténeti olvasókönyv. Vaszar, szerzői kiad. 1998. 123 p.

Nagypénteki Passió, azaz a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése Szent János evangélistának írása szerint. Pápa, [s. n.]. 1998. [12] p.

Péntek Lajos: Melegépítményű hátsó-mézkamrás vándorkaptár = Warmbau-Wanderbienenstock mit Hinterkammer. Méhészeti elektromos hálóbeolvasztó készülék = Elektrisches Schmelz gerät für die Bienenzucht. Pápa, Szerzői kiad. 1998. 86 p.

Pigler Andor: A pápai plébániatemplom és mennyezetképei. Reprint kiad. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1998. 87 p., ill., fotók, részben színes (Jókai Reprint; 9.)

Rácz István: Emlékezés Pápa város II. világháborúban hősi halált halt katona- és polgári áldozataira. 1939–1945. Pápa, Városi Emlékbizottság; Pápa Város Önkormányzata, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1998. 163 p., ill.

Sebestyén Béla: Enyingi Török Bálint, mint Pápa város földesura. 1535–1550. Reprint. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1998. 72 p. (Jókai Reprint; 10.)

„Sors, nyiss nekem tért…”. Műsorok évnyitóra, szalagavatóra, ballagásra, évzáróra). Összeállította: Tüskés Karolina. Csorna, Szerzői kiad. 1998. 50 p.

H. Szabó Lajos: Erzsébet királyné tisztelete Pápán és környékén. 1898–1998. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1998. 73 p., ill. (Jókai füzetek; 23.)

H. Szabó Lajos: Naplók, versek, levelek a szabadságharc korából. Pápa, szerzői kiad. 1998. 227 p., ill.

H. Szabó Lajos: Pápa város jeles díszpolgárai a 19. században. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1998. 101 p., ill. (Jókai füzetek; 22.)

Tudományos konferencia. Sulyok Dezső egykori pápai polgármester, nemzetgyűlési képviselő, a Magyar Szabadság Párt megalakítója tiszteletére születése 100. évfordulóján. (Szerkesztette: Hermann István). Pápa, Pápa Város Önkormányzata. 1998. 63 p.

A Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola évkönyve. Szerkesztette: Hauber Károly. Pápa, Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola. 1998. 137 p., ill.

Dr. Ürmös László rajzai az orosz hadifogságban. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1998. 80 p., ill., mini­könyv.

Válogatás a Szíj Rezső – Kovács Rózsa gyűjteményből.(A kiállítást rendezte és a katalógust tervezte Ürmös Péter). Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1998. 22 p., ill.

Vargha Kálmán: „A te oltáraidnál…” Adalékok a lepsényi református templom 20. századi történetéhez. Pápa, Szerzői kiad. 1998. 56 p., ill.

Vén Zoltán grafikusművész kiállítása. (A katalógust tervezte: Ürmös Péter). Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1998. 14 p., ill.

 

1999

Bangha Béla: Az oltár titka. Jelen van-e Krisztus az oltáriszentségben? Hason­más kiad. Vaszar, Szent György Római Katolikus Egyházközség. 1999. 78 p.

Bárdos Lajos születésének 100. évfordulójára. Tavaszy Noémi festő- grafikusművész linómetszetei. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1999. 16 p., ill.

A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola évkönyve. Csorna 1938–1998. Szerk. Kálmán Gyula. Csorna, Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola, [1999] 93 p., ill.

Diskay Lenke grafikusművész emlékkiállítása. (Tervezte: Ürmös Péter). Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1999. 19 p., ill.

Édes Gergely emlékezete: tudományos konferencia a Dunántúl elfelejtett költőjéről Pápán 1999. április 16-án du. 13 órától a Jókai Mór Városi Könyvtárban. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 1999. 200 p., ill.

Edőcs János: Pannon arcok = Gesichter aus Pannonien. Pápa; Eisenstadt, Edőcs János, 1999. [98] p., ill.

Emlékek a Jókai Mór Általános Iskola történetéből, 1999. Pápa, Jókai Mór Általános Iskola, 1999. 242 p., ill.

Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán, 1939–1945. Pápa, Jókai Kör. 1999. 190 p. ill.

Hagyományos mikrobarázdás fekete lemezek. (Szerk.: Hermann István, összeállította: Katona Irén). Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1999. 258 p.

Hermann István, ifj.: Édes Gergely kupi református lelkész Kup, Kup Község Önkormányzata, 1999. 15. p. (Kupi füzetek; 1.)

Hermann István, ifj.: Szentmiklósi és óvári Pongrácz Gáspár pápai plébános városleírása a XVIII. század elejéről. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1999. 48 p., ill. (Jókai füzetek; 26.)

Hermann Róbert: Az ihászi ütközet emlékkönyve. 1849–1999. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1999. 230 p., ill.

Horváth Elek–Tóth Endre: Pápa megyei város múltja, jelene és környéke. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 1999. 186 p. (Jókai reprint; 11.)

Kecskés József: Két fénylő csillag Kenese egén. Jánosi Gusztáv és Pilinszky János. Balatonkenese, [s. n.]. 1999. 64 p., ill.

Kristály antológia. Pápa, P. Tófeji Vali, 1999. 126 p., ill.

Lázár Andor: Egy hosszú élet emlékei. Pápa, az alvó város. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1999. 87 p. (Pápai diákok; 2.)

Mátyus Aliz: Képzelet. Válogatott írások. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1999. 71 p. (Pápai diákok; 4.)

Mesélő Európa. (Lévay Erzsébet és Krizsán György). [s. l.], Közhasznú Könyvtár Alapítvány. 1999. 80 p., ill. (A Chernel Kálmán Városi Könyvtár füzetei; 5.)

Mezei Zsolt: Pápai könyvtárak a századfordulón. Pápa, Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei; Jókai Mór Városi Könyvtár. 1999. 101 p., ill.

Molnár István: A fehér barátok Pápán. Pápa, Szent István Római Katolikus Egyházközség, 1999. 32 p., 21 cm.

Pannon arcok = Gesichter aus Panno­nien. Arcok a Közép-Duna-meden­cében Edőcs János fényképezőgépével = Gesichter aus dem Mittel-Donau-Becken vor der Kamera von Hans Gustav Edőcs. Kiállítás Pápán a Somogyi József Galériában 1999. augusztus 5. – 1999. augusztus 26. Pápa, Eisenstadt, Szerzői kiad. 1999. [46] p., [25] t., részben színes, fotók.

A Pápai Jókai Kör Alapszabálya. Pápa, Jókai Kör, [1999] 16 p.

A Pápai Jókai Mór Városi Könyvtár nyomdatermékei. Könyvek, 1987–1999. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 1999. 84 p.

Pápai könyvtári kalauz. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 1999. 14 p., ill.

A Pápai Református Kollégium Évkönyve, 1997–1999: A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek Évkönyve: A Pápai Református Kollégium Gimnáziumának Évkönyve: A Pápa Református Teológiai Akadémia Évkönyve. (Szerk. Kálmán Attila et al.) Pápa, Pápai Református Kollégium Igazgatótanácsa, 1999. 194 p. (Pápai Református Kollégiumi füzetek; 4.)

Puskás Tófeji Vali: Álomvaló. Mátyus­háza iskolamúltja. 1948–1974. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1999. 69 p., ill. (Jókai füzetek; 25.)

Puskás Tófeji Vali: Tükörcserepek. Pápa, P. Tófeji Valéria. 1999. 118 p., ill.

Rab Zsuzsa: Fény felé… Válogatott versek. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1999. 70 p. (Pápai diákok; 3.)

H. Szabó Lajos: A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete emlékkönyve. 1969–1999. Budapest, Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. 1999. 409 p., ill.

Tanulmányok Ritoók Zsigmond hetvenedik születésnapja tiszteletére. (Szerk. Hermann István). Bp., Egyetemi Széchenyi Kör. 1999. 211 p.

Tóth Kálmán: Az utolsó parancsig. Pápa, Tóth Kálmán, 1999. 118 p., ill.

Varju Dezső: Kup község története. Kup, Jókai Mór Városi Könyvtár. 1999. 172 p., ill. (Jókai füzetek; 27.)

 

2000

Általános tájékoztató Pápa Város Önkormányzata 1998–2000. években végzett tevékenységéről: I. félidő. [s.l.], [s.n.], 2000. 109 p., ill.

Bali József: Megkondult a kápolnaharang. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2000. 240 p., ill.

Bartócz József: A magyarországi kovács­céhekről. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2000. 52 p., ill.

Dax Margit, Cs.–Palágyi Sylvia, K.–Rainer Pál–Regenye Judit: Balatonfűzfő régmúltja: kiállítás a város régészeti hagyatékból. Veszprém; Balatonfűzfő, [s.n.], 2000. [12] p., ill.

Egervölgyi Dezső: Gróf Széchenyi István a magyar érmészetben II. Zirc, Egervölgyi Dezső, 2000. 124 p., ill.

Emlékkönyv galántai és fraknói gróf Esterházy Károly egri püspök, … halálának kétszázadik évfordulója tiszteletére. Szerk. Hermann István, Mezei Zsolt. Pápa, Pápa Város Önkormányzata.; Pápai Művelődéstörténeti Társaság, 2000. 128 p. (A Pápa Művelődéstörténeti Társaság kiadványai 11.)

Eötvös Konferencia: 2000. március 25–26. Bp., Báró Eötvös József Collegium, 2000. 48. p., ill.

Fejes Sándor: A Magyar Királyi 7. Honvéd Huszárezred története a dokumentumok tükrében 1874–1920. Pápa, Pápai Huszáregyesület, 2000. 170 p., ill.

Galántai Márta Edit: Igazgató úr: Galántai (Gajárszky) István Vince Cirill, a Pápai Türr István Gimnázium első igazgatójának életútja. Pápa, szerzői kiad. 2000, 175 p., ill.

Heitler László: A Kör: Emlékek és képek a pápai Képzőművészeti Szabadiskola első 50 évéből, 1949–1999. Pápa, Jókai Mór Művelődési Központ, 2000. 76 p., ill.

A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pöl­öskei Ferenc köszöntésére. Főszerk Gergely Jenő. Bp., ELTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék. 2000. 673 p.

Jókai Mór: Az én iskolatársaim. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2000. 63 p. (Pápai diákok; 6.)

Katalógus Bíró Károly festőművész emlékkiállítására. 2000. november 20–december 31. Pápa, Ref. Koll. Gimnáziuma, 2000. [8] p., ill.

Kecskés József: Part és obeliszk: versek. Balatonkenese, [s.n.], 2000. 43 p., ill.

Kékesi István – Varga Józsefné: Oktatási intézmények a XX. században Csóton. Csót, Csóthi Géza Ált. Isk., 2000. 30 p., ill.

Kerpel Péter: A Gáthy–család története: gyöngyszemek a magyar nyelvészet, zene és természettudomány múltjából. Pápa, Pápai Jókai Kör, 2000. 127 p., ill. (A Pápai Jókai Kör kiadványai; 8.)

Köblös József–Sütő Szilárd–Szende Katalin: Magyar békeszerződések, 1000–1526. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2000. 287 p., ill.

Martonfalvay Imre deák emlékirata. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2000. 64 p., ill. (Jókai reprint; 12.)

Melléklet a Honvéd ejtőernyősök Pápán 1939–1945 című könyv harmadik kiadásához. Szerk.: Huszár János. [s.l.], [s.n.], 2000. 16 p.

Millenniumi programok: Pápa, 2000. Pápa, Pápa Város Önkormányzata, 2000. 23 p., ill.

Nagy Bálint: Bakonyerdő: versek. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2000. 23 p. (Jókai reprint; 13.)

Ny. Nagy István: Pesty Frigyes kéziratos helynévtára: történelmi Veszprém vármegye. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2000. 387 p.

Németh Ervin: Morcogi vitéz karácsonya: színdarab gyermekszínjátszóknak. [s.l.], [s.n.], 2000. 32 p.

Pálffy Géza: Európa védelmében: haditérképészet a Habsburg birodalom magyarországi határvidékén a 16–17. században. 2. jav. bőv. kiad. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2000. 162 p., ill.

A pápai Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola értesítője 1999/2000. Szerk.: Grőber Csilla, dr. Hodásziné Pingitzer Andrea, Vékony Judit. Pápa, Türr István Gimn., 2000. 105 p., ill.

Rácz István: Béb község életének alakulás a II. világháború után (1945–1949). A lakosság névsora 1945- és 1999-ben. Pápa, Béb Község Önkormányzata; Bébi Német Kisebbségi Önkormányzat, 2000. 129 p.

Rott Nándor veszprémi püspök bér­málási feljegyzései, 1921–1938. Veszprém, Veszprémi Érseki Levéltár, 2000. 210 p. ill. (A Veszprémi Egyházmegye múltjából; 17.)

Rózsa György: Öt évszázad pápai látképei = Ansichten von Pápa aus fünf Jahrhunderten. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2000. 95 p. + színes mellékletek.

H. Szabó Lajos: A keszői vár és környéke: a romok a múltat idézik. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2000. 83 p. ill. (Jókai füzetek; 28.)

H. Szabó Lajos: Szülőföldünk, Malom­sok Malomsok, Önkormányzat, 2000. 385 p., ill.

G. Szabó Lenke – P. Tófeji Vali: Jelenlét: versek. Pápa, Pápai Nyugdíjasok Egyesülete, 2000. 105 p., ill.

Szociális intézményi útmutató: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Veszprém megye településein. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2000. 244 p., ill.

Thaly Kálmán 1839–1909 (Írások és konferencia). Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2000. 60 p. (Pápai diákok; 5.)

Veszprém megye évszázadai 2000. június 2–30.: kiállítás a Jókai Mór Városi Könyvtárban. Veszprém, VMMI, 2000. 12 p., ill.

Vezényi Pál: Pápai emlékek. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2000. 37 p.

 

2001

Az alkotó pedagógia tovább(i) él(ete) Pápán. Pápa, Veszprémi Egyetem Továbbképző Kar Pedagógiai Kutatóintézete, 2001. 199 p.

Csoóri Sándor: Így lásson, aki látni akar. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2001. 90 p. (Pápai diákok; 9.)

Egresits János: A pápai Pedagógus Művelődési Ház története: 1951–2001. Pápa, [s.n.], 2001. 62 p.

Értesítő: Acsády Ignác Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, 1999–2000. Pápa, [s.n.], 2001. 39 p.

Értesítő: Acsády Ignác Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, 2000–2001. Pápa, [s.n.], 2001. 38 p.

Eszterházy-program: lehetőség a sikerre: Pápa és térsége gazdasági, turizmus- és kulturális fejlesztési programja a Széchenyi tervhez kapcsolódóan, 2001. [s.l.], [s.n.], 2001. 16 p., ill.

Eszterházy-program: Pápa Város Önkormányzat gazdasági programja. Összeáll. Schmidt Lajos. Pápa, Pápa Város Önkormányzata, 2001. 25 p.

Ezredforduló: a Pápai Művelődéstörténeti Tár­saság millenniumi emlékkönyve. Szerk.: Hermann István, Mezei Zsolt. Pápa: Pápai Művelődéstörténeti Társaság, 2001, 428 p., ill. (A Pápai Művelődéstörténeti Társaság kiadványai; 12.)

Fejes Sándor: A pápa–csornai vasút története a pápai sajtó tükrében. Szerk.: Hermann István. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2001. 98 p., ill. (Jókai füzetek; 31.).

Fejes Sándor: A pápai magyar királyi honvéd huszárosztály története 1921–1939. Pápa, Pápai Huszáregyesület, 2001. 102 p., ill. (Huszárok Pápán)

Kalmár György: Féljed a Királyt! Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2001. 87 p. (Pápai diákok; 7.)

Kozma Andor: Az öreg iskola. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2001. 68 p. (Pápai diákok; 11.)

A Külsővati Idősek Otthona házirendje. Külsővat, Idősek Otthona, [2001]. 24 p.

II. Eötvös Konferencia: 2001. április 21–22. Bp.: Báró Eötvös József Collegium, 2001, 53 p.

Lux Ibolya: Építsünk: malmokat… és – iskolát! Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2001. 82 p. (Pápai diákok; 8.)

Merjünk magyarok lenni: konferencia előadások a Magyarok Világszövetsége Veszprém Megyei Szervezetének rendezésében (1995–2000). Pá­pa, Magyarok Világszövetsége Veszp­rém Megyei Szervezete, 2001. 243 p., ill.

Mezei Zsolt: Az 1831. évi kolerajárvány története Pápán. Pápa, Pápai Művelődéstörténeti Társaság. 2001. 87 p. (A Pápai Művelődéstörténeti Társaság kiadványai; 13.)

A Pápai Református Gimnázium évkönyve 1999–2001. Szerk.: Korsós Bálint. A Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Művészeti Alap iskolájának évkönyve 1999/2001. Szerk.: Müller Anita. Pápa, Pápai Református Gimnázium és a „Tánc-Lánc” Művészeti Alap­iskola, 2001. 183 p. (Pápai Református Kollégiumi füzetek; 5.)

Pápai templomok. Írta Mezei Zsolt, fotók Babos János, Szelényi Károly. Pápa, Pápa Város Önkormányzata, 2001. 58 p., ill.

A pápai Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola értesítője 2000/2001. Szerk.: Grőber Csilla, Hodásziné Pingitzer Andrea, Vékony Judit. Pápa, Türr István Gimn, 2001. 92 p., ill.

Paraszti mezők küldötte vagyok: magyar parasztköltők antológiája. Szerk.: Nagy Bálint, ifj., Pápa, „Bakony, Te szép hazám” Magyar Parasztköltők Nagy Bálint Alapítványa, 2001. 254 p.

Pataki Téka. Theca Patachiana, civitas bibliothecarum = Sárospatak a könyvtárak városa: a 800 éves város könyvtárai: Felelős szerk. Kiss Endre József. Sárospatak, Zrínyi Ilona Városi Könyvtár, 2001. 311 p.

Pillanatképek egy Rába–parti kisközség múltjából, jelenéből, jövőjéről: rendhagyó monográfia. Szerk.: Töreki Ernő. Kemenesszent­péter, Kemenesszentpéter Község Önkormányzata, Kemenesszentpéteri Baráti Kör Közalapítvány, 2001. 158 p., ill.

H. Szabó Lajos: Harmincéves a szervezett érem­gyűjtés Pápán 1970–2000. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2001. 158 p., ill. (Jókai fü­zetek; 30.)

H. Szabó Lajos: Millenniumi emlékek Veszprém megyében, 2000–2001. Pápa, H. Szabó Lajos, 2001. 313 p., ill.

H. Szabó Lajos műveinek bibliográfiája: Kiadja a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár a szerző 70. születésnapjára. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2001. 100 p., ill. (Héra sorozat; 1.)

Szociális szolgáltatások Veszprém megyében: személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Veszprém megye településein. Összeáll. és szerk. Veszprém Megyei Önkormányzat Külsővati Idősek Otthonának módszertani osztálya. Pápa, Külsővati Idősek Otthona, 2001. 300 p., ill.

Szó és kép: A Magyar Olvasástársaság Pápán megrendezett konferenciájának előadásai. Pápa, 2000. április 28–29. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár; Pápai Művelődéstörténeti Társ., 2001. 125 p. ill.

Tények és jövőkép az ezredforduló szociális ellátásában: SZIME III. Nemzetközi Konferencia Balaton­aliga, Club Aliga, 2001. 09. 27–28. Összeáll. és szerk. Veszprém megyei Önkormányzat Külsővati Idősek Otthona Módszertani Osztálya,: Külsővat, Idősek Otthona, 2001. 164 p., ill.

Tíz év tizenöt előadása a Pápai Református Gimnáziumban. Szerk. Kálmán Attila. Pápa, Pápai Református Kollégium, 2001. 188 p. (Pápai Református Kollégiumi füzetek; 6.)

Trestyén Gábor. Az üteg: dokumentumtörténetek a 122. számú tüzérüteg sorsáról. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2001. 91 p. (Jókai füzetek; 29.)

Várostörténet és közműveltség: helytörténeti írások a régi pápai sajtóból. Válogatta és szer­kesztette Mezei Zsolt. Pápa, Pápai Művelődéstörténeti Társaság, 2001. 255 p., ill. (A Pápai Művelődéstörténeti Társaság kiadványai, 14.)

Wenzel Gusztáv: Árpád–kori új okmánytár I. 1001–1235. Reprint. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2001. 405 p.

Wenzel Gusztáv: Árpád–kori új okmánytár II. 1234–1260. Reprint. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2001. 402 p.

Zsuzsi és Andris baba népviseletben: miniatűr népviseleti gyűjtemény a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum anyagából. Összeáll. Szabó Judit. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár és Pápa Város Önkormányzata, 2001. 14 p., ill.

 

2002

Acta Musei Papensis = Pápai Múzeumi Értesítő 7. [1997] Szerkesztette László Péter. Pápa, Gróf Eszterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum, 2002. 217 p., ill.

Deutsche in Pápa und Umgebung = Németek Pápán és környékén. Szerk. Hauber Károly. Pápa, Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat, 2002. 305 p.

Emléklapok a felújított Erkel Ferenc Ének–zenei Általános Iskola átadása alkalmából: 2002. szeptember 1. Szerk. Nagy Imre. Pápa, Pápa Város Önkormányzata, 2002. 22 p., ill.

Emléklapok a pápai Esterházy Kórház új épületszárnyának átadása alkalmából: 2002. március 9. Pápa, Pápa Város Önkormányzata, 2002. 22 p., ill. + mell.

Eötvös Károly: A vidám rettegés. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2002. 70 p. (Pápai diákok; 10.),

Fejes Sándor: Gróf Lubienski János huszár altábornagy 1862–1921. Pápa, Pápai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, 2002. 33 p. ill.

Fejes Sándor: Pápa város katonatörténete 1400–1867. Pápa, Pápai Huszáregyesület, 2002. 65 p., ill. (Huszárok Pápán)

Futballünnep Pápán: Várkerti Stadionavató: 2002. szeptember 28. Pápa, Pápa Város Önkormányzata, 2002. [12] p., ill.

III. Eötvös Konferencia: 2002. április 27–28. Bp. Báró Eötvös József Collegium, 2002. 49 p.

Mészáros Erzsébet, Mészárosné Stenger Katalin, Vargáné Sipos Terézia: A Jókai Mór Városi Könyvtár története, 1952–2002. Hermann István: Tizenöt esztendő a kulturális intézményi vállalkozás területén. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2002. 184 p., ill. (Jókai füzetek; 32.)

Pápai diákantológia. Szerk. Horváth Károly. Pápa [Pápa Város Önkormányzata], [2002]. 110 p.

A Pápai Református Gimnáziumban 1952-ben végzett osztály találkozóinak története 1957–1999 között: Készült az osztály 50 éves (2002. július 6–7.) találkozójára. Összeáll.: Fejes Sándor. Pápa, [s. l.] 2002. 32 p., ill.

A pápai Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola értesítője. 2001/2002. Pápa., Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, 2002. 118 p., ill., fotók

Stankovics, Mária: Die Pápakovácsier Katholische Kirche. Pápakovácsi, Pápakovácsi Község Önkormányzata, 2002. 24 p., ill., színes fotók

Stankovics Gyuláné: A pápakovácsi katolikus templom. Pápakovácsi, Pápakovácsi Község Önkormányzata, 2002. 24 p., ill., színes fotók

H. Szabó Lajos: A döbröntei várünnepségek négy évtizede 1963–2002. Pápa, szerzői kiad., 2002. 211 p., ill., fotók

H. Szabó Lajos: Fába faragott művészet: Nyulasi József fafaragó művész élete és munkássága. Pápa, Nyulasi József, 2002. 67 p., ill.

H. Szabó Lajos: Kossuth Lajos életének fontosabb állomásai: 1802–1894. Pápa, Szerzői kiad., 2002. 137. p. (Héra sorozat; II.)

H. Szabó Lajos: Kossuth–dalok, Kossuth–nóta. Pápa, Szerzői kiad., 2002. 55 p.

Szalay László (1928–1992) 2002. május 17–június 23.: emlékkiállítás. [Pápa], Pedagógus Művelődési Ház, 2002. [11] p., ill.

Szalontay Zoltán: Ízek, tájak, disznóságok. Dudar: Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2002. 315 p., ill.

A szentmise rendje = Ordo Missae. Vaszar, Szent György Római Katolikus Egyházközség, 2002. 24 p.

Tungli Gyula: Pápai krónika. Pápa, Szerzői kiad., 2002. 160 p., ill.

Wenzel Gusztáv: Árpád–kori új okmánytár III. 1261–1272. Reprint. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2002. 363 p.

Wenzel Gusztáv: Árpád–kori új okmánytár IV. 1272–1290. Reprint. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2002. 414 p.

Wenzel Gusztáv: Árpád–kori új okmánytár V. 1290–1301. Reprint. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2002. 336 p.

Wenzel Gusztáv: Árpád–kori új okmánytár VI. 890–1235. Reprint. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2002. 578 p.

Wenzel Gusztáv: Árpád–kori új okmánytár VII. 1235–1260. Reprint. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2002. 564 p.

Wenzel Gusztáv: Árpád–kori új okmánytár VIII. 1261–1272. Reprint. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2002. 479 p.

Závodszky Levente: Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Reprint. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2002. IV, 216 p.

 

2003

Acta Musei Papensis = Pápai Múzeumi Értesítő, [8]. Szerk. László Péter. Pápa, Gróf Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum, 2003. 224 p., ill.

A Duna-medence – tegnap, ma, holnap : Prof. Dr. Varga József (1923–1998): (Pápai diák–recski rab–bécsi professzor). Összeáll. Harsányi László, Kápolnai Iván, Körmendy Kinga. Szerk. Hermann István. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2003. 158 p. (Jókai füzetek; 36.)

Emlékkönyv, 2003: százhetvenöt éves az albertfalvi Petőfi iskola. Bp., Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, 2003. 113 p., ill.

Emléklapok a Várkertfürdő átadása alkalmából: Pápa, 2003. október 31. Pápa, Pápa Város Önkormányzata, 2003. 14 p.

Felsőrákosi T. Mihály: Anyaszült szókkal: versek. [Pápa], Szerzői kiad., 2003. 105 p.

Ferenczy Erzsébet, Ferenczy Zoltán: Az élet könyve: bevezetés a Biblia világába. Lovászpatona, Dechert Bt., 2003. 175 p.

Isten szeret engem: bevezetés a keresztyén életbe. Összeáll. Ferenczy Erzsébet. Lovászpatona, Dechert Bt., 2003. 51 p., ill.

Katalógus: Hanis Mihály fafaragó művész kiállítása az ajkai Városi Könyvtár és Múzeumban, 2003. december. Pápa, Hanis Mihály, 2003. [16] p.

Kovácsné Zsámba Erika, Szebeni Jánosné, Ekanemné Mógor Vera: Szakmai füzetek 1. : Segédanyag a fogyatékos személyek ellátásához. Dáka, Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona, 2003. 87 p.

M. Mester Katalin: Kinyílik a rózsa, kihajt a levél. Dr. Világosi György ügyvéd életútja a Don–kanyar és 1956 tükrében. Devecser, Szerzői kiad., 2003. 111 p. ill.

Meszlényi Zsolt: Amit a gannai anyakönyvek elárulnak: családi viszonyok egy bakonyi sváb községben, a XVIII. század végén. Ganna, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2003. 75 p., [27] t.o. (Jókai füzetek ; 34.)

Novák Imre: Nyárád 850 éves. Nyárád, Nyárád Község Önkormányzata, 2003. 174 p., ill., fotók

Pacsutáné Sagáth Ilona: Szívem virágai: versek. Monok, Szerzői kiad., 2003. 210 p., ill.

A Pápai Jókai Kör múltja és jelene, 1893–2003. Szerk. Huszár János. Pápa, Pápai Jókai Kör, 2003. 178 p.

A pápai Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola értesítője. 2002/2003. Szerk. Vékony Judit. Pápa, Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, 2003. 110 p., ill., fotók

H. Szabó Lajos: Erzsébet királyné tisztelete Pápán és környékén, 1898–1998. 2. bőv. kiad. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2003. 121 p. (Jókai füzetek ; 35.)

H. Szabó Lajos: A Rákóczi–szabad­ságharc kronológiája, 1703–1711. - Pápa, Szerzői kiad., 2003. 166 p., ill.

H. Szabó Lajos: Somló környék részvétele az 1848/49. évi szabadságharcban. Pápa, Szerzői kiad., 2003. 349 p., ill.

Szalai Antal: A pápai zsidóság asszimilációs törekvései és polgáro­sodása, 1600–1944. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2003. 118 p. (Jókai füzetek ; 37.)

Szalontay Zoltán: Házi cukrászat. Dudar, Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2003. 470 p., [20] t.o., ill.

Szociális szolgáltatások Veszprém megyében: személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Veszprém megye településein. Összeáll. és szerk. Veszprém Megyei Önkormányzat Külsővati Idősek Otthonának módszertani osztálya. Pápa, Külsővati Idősek Otthona, 2003. 297 p., ill., színes fotók

Uram, taníts minket imádkozni! Imádságos könyv gyermekeknek és szüleiknek. Összeáll. Ferenczy Erzsébet. Lovászpatona, Dechert Bt., 2003. 142 p., ill.

Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok I–XX. : Repertórium (1972–2001). Összeáll. Mezei Zsolt, Tóth Dezső. Veszprém, Veszprém Megyei Honismereti Egyesület, 2003.

Wenzel Gusztáv: Árpád–kori új okmánytár IX. 1272–1290. Reprint. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2003. XXX, 584 p.

Wenzel Gusztáv: Árpád–kori új okmánytár X. 1290–1300. Reprint. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2003. XXX, 418 p.

Wenzel Gusztáv: Árpád–kori új okmánytár XI. 1000–1270. Reprint. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2003. XXXV, 620 p.

Wenzel Gusztáv: Árpád–kori új okmánytár XII. 1270–1301. Reprint. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2003. XXXVIII, 707 p.

Wenzel Gusztáv: Árpád–kori új okmánytár XIII. Betűrendes névmutató Wenzel Gusztáv Árpád–kori új okmánytárához. Szerk. Kovács Nándor. Reprint. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2003. VIII, 861 p.

 

2004

Devecseri kalendárium, 2004. [10 éves a Devecseri Újság]. Devecser, De­vecser Város Önkormányzata, 2004. 141 p., ill.

Djidjeliné Czirók Viktória Eszter: Ételek, édességek az arab világból: a kellemes ízű, egzotikus ételek kedvelőinek. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2004. 69 p., ill.

Édes Gergely válogatott versei. Szerk. Máté István. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2004. 60 p.

Fehér Ferdinánd: Doba története. Szerk. Farkas Árpád. Doba, Szerzői kiad., 2004. 65 p., ill.

Fejes Sándor: Lengyel menekültek Veszprém megyében 1939–1945. Pápa, Pápai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, 2004. 84 p.

Hazai Okmánytár I. = Codex Diplo­maticus Patrius I. Reprint kiad. Pápa, Hermann István, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2004. 447 p.

Hazai Okmánytár II. = Codex Diplo­maticus Patrius II. Reprint kiad. Pápa, Hermann István, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2004. 491 p.

Hazai Okmánytár III. = Codex Diplo­maticus Patrius III. Reprint kiad. Pápa, Hermann István, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2004. 480 p.

Hazai Okmánytár IV. = Codex Diplo­maticus Patrius IV. Reprint kiad. Pápa, Hermann István, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2004. 500 p.

Hazai Okmánytár V. = Codex Diplo­maticus Patrius V. Reprint kiad. Pápa, Hermann István, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2004. 477 p.

Hazai Okmánytár VI. = Codex Diplo­maticus Patrius VI. Reprint kiad. Pápa, Hermann István, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2004. 491 p.

Hazai Okmánytár VII. = Codex Diplo­maticus Patrius VII. Reprint kiad. Pápa, Hermann István, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2004. 508 p.

Hazai Okmánytár VIII. = Codex Diplo­maticus Patrius VIII. Reprint kiad. Pápa, Hermann István, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2004. 474 p.

Hermann István: Kényszervállalkozás vagy kulturális mecenatúra? : különlenyomat. In: A Veszprém Megyei Eötvös Károly Megyei Könyvtár évkönyve. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2004. 1987–2003. p. 202–212.

Hodossy Lajos: Bátorkeszi István, a veszprémi gá­lyarab–prédikátor. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2004. 63 p. (Jókai füzetek ; 39.)

Holdfénycseppek: A Petőfi Önképzőkör válogatott művei. Pápa, Jókai Mór Művelődési Központ, 2004. 64 p.

Kapcsándy Sándor, Kis–Kapcsándy Sándor: A két „diák”. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2004. 66 p. (Jókai füzetek; 40.)

Két konferencia : A Pápai Művelődéstörténeti Társaság 2002. június 16-án rendezett igazgatástörténeti és 2003. szeptember 20-án tartott képzőművészeti tanácskozásának előadásai. Szerk. Hermann István, Mezei Zsolt. Pápa, Pápai Művelődéstörténeti Társaság, 2004. 194 p.

Kovácsné Zsámba Erika – Ekanemné Mógor Vera: Szakmai füzetek 2. : Segédanyag a fogyatékos személyek ellátásához. Dáka, Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona, 2004. 107 p.

Lazányi Zoltán: Adventures of Ideas. [s.l.], Szerzői kiad., [2004]. 79 p.

Lazányi Zoltán: Directions of memory. [s.l.], Szerzői kiad., [2004]. 68 p.

Máhl Ferenc: Érzések viharában : versek. Olaszfalu, Szerzői kiad., 2004. 109 p., [30] t. o., ill., színes fotók.

Máté István: Toll és palást : Édes Gergely és családja: költők és lelkészek. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2004. 258 p.

Mészáros Gyula: Az 1956-os forradalom eseményei Pápán és környékén. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2004. 307 p.

A Pápai Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola értesítője. 2003/2004. Pápa, Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, 2004. 141 p.

Papp Péter: A fényes mező meséi. Rajzolta Drabant András. Pápa, Szerzői kiad., 2004. 35 p., ill., színes.

Pethő László: Álomfoszlásban : versek és dráma. Városlőd, Androméda Könyvműhely 2000, 2004. 103 p.

H. Szabó Lajos: Adalékok a dörgicsei Héra család történetéhez. Pápa, Szerzői kiad., 2004. 111 p., ill., fotók. (Héra sorozat; 4.)

H. Szabó Lajos: Deák Ferenc emlékezete, 1803–2003. Szerk. Hermann István. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2004. 219 p. (Jókai füzetek ; 38.)

H. Szabó Lajos: Héra István honvéd naplója a kaukázusi harctérről, 1942–1943. Pápa, Szerzői kiad., 2004. 75 p., ill. (Héra sorozat ; 5.)

Szociális szolgáltatások Veszprém megyében: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Veszprém megye településein. Összeáll. és szerk. Veszprém Megyei Önkormányzat Külsővati Idősek Otthonának módszertani osztálya. Külsővat, Külsővati Idősek Otthona, 2004. 377 p., ill., fotók

Világhy Andrásné Szathmáry Király Erzsébet: A Szathmáry Király család története. Pápa, Szerzői kiad., 2004. 240 p.

 

2005

Acta Musei Papensis = Pápai Múzeumi Értesítő, [9-10]. Szerk. László Péter. Pápa, Gróf Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum, 2004.  152 p., ill.

Emléklapok a felújított és bővített Balla Róbert Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola átadása alkalmából : 2005. szeptember 1. Pápa, Pápa Város Önkormányzata, 2005. 15 p. : ill., színes fotók

Galambos Imre: Édesapám hagyatéka : válogatott lírai versek az 1937-1959 közötti időkből Pápa, Galambos Imre, 2005. 109 p.

Hauber Károly: Kötődéseinkről és méltóságunkról. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2005. 178 p. (Jókai Könyvek 1.)

Horváthné Zsani Magdolna: Sorsok /életutak, interjúk, segítő beszélgetések/. Külsővat, Külsővati Idősek Otthona, 2005. 83 p., ill.

Hubert Ildikó: Régi irodalom és oktatás. Arcok és művek a magyar múltból. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár. 2005. 200 p.

Huszár János: Múltidéző történetek Pápáról : honismereti olvasókönyv. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2005. 145 p., ill.

Illésné–Nagy–Tungli: Másoknak világítottak: Emlékezés a pápai járás egykori 300 pedagógusára 1950–2000. Főszerk.: Tungli Gyula. Pápa, Pápa Városi Járási Pedagógus Klub, 2005. 126 p. ill.

József Attila: Keresek Valakit. Összeáll.: Váminé Molnár Emma. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2005. 44 p. minikönyv

Kerecsényi Zoltán ifj.: Fél évszázad. Az Elekthermax Pápai Vasas Sportegyesület 50 éve. 1953–2003. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2005. 219 p. ill., fotók (Jókai füzetek ; 41.)

Kerecsényi Zoltán: Pápáról a világűrbe : Farkas Bertalan pápai kötődéséről, a nagy eseményről Pápa, JMVK, 2005. 89 p.

Lazányi Zoltán: Soma pages and further pages. Szerzői kiad., [2005]. 64 p.

Lazányi Zoltán: The cloud of unkowing. Szerzői kiad., [2005].  p.

Lazányi Zoltán: Cross currents in the literature [s.l.], [s.n.], 2005. LIX p.

M. Mester Katalin: Visszatérő álmok. Devecser, Szerzői kiad., 2005. 116 p. ill., fotók

Molnár István: Apácatorna Pápa, JMVK, 2005. 22 p.

Pálffy Géza: Egy különleges nemesi karrier a 16-17. században : Hatos Bálint pápai vicekapitány és családja története Pápa, JMVK, 20065. 116 p.

A pápai járás pedagógusainak adattára Pápa, Pápa Városi Járási Pedagógus Klub, 2005. 126 p.

A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár nyomdatermékei. 1987–2005. Összeáll. Vargáné Sipos Terézia. Pápa, Jókai Mór Városi Könyv­tár, 2005. 82 p. ill.

A pápai református kollégiumhoz kötődő természettudományos és műszaki pályaképekből. Szerk.: Kálmán Attila. Pápa, Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, 2005. 165 p. ill. (Pápai  Református Kollégiumi füzetek ; 8.)

A Pápai Református Gimnázium évkönyve 2003–2005. Szerk. Mayerné Pátkai Tünde. A Pápai Református Kollégium „Tánc–Lánc” Művészeti alapiskolájának évkönyve 2003–2005. Szerk. Müller Anita. Pápa, Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, 2005. 290 p. ill., fotók (Pápai Református Kollégiumi füzetek ; 9.)

A pápai Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola értesítője, 2004/2005. Pápa, Türr I. Gimn. és Ped. Szakközépisk., 2005. 114 p. : ill., fotók

Riester Árpád: A magyar szent korona, mint az első számú közjogi méltóság Pápa-Borsosgyőr, Horváth Károly, [2005]. 67 p.

Somogyi Zoltán: A pápai bélyegzések nyomában. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2005. 20 p. ill.

H. Szabó Lajos: Beck Ötvös Fülöp szobrász és éremművész emlékezete. Halálának 60. évfordulóján. Pápa, Magyar Éremgyűjtők Egyesü­lete Pápai Csoportja, 2005. 150 p. ill., fotók

Szalai Antal: Szállodák, vendéglők, korcsmák, kávéházak, mézeskalácsosok, cukrászok Pápa, JMVK, 2005. 142 p. : ill.

Szalontay Zoltán: Nyírtől Bakonyig :. Pere sirató : Elbeszélések. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2005. 482 p.

Tüskés Karolina: „Rabok legyünk, vagy szabadok?” (Irodalmi összeállítások az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóinak megünnepléséhez. Szerzői kiadás. 2005. 129 p.


2006

Czucza Emma: Naplórészlet : Pápa, 1956 Pápa, JMVK, 2006. 63 p. ; 20 cm

Egészséges finomságok 1 éves kortól Pápa, Védőnői Szolgálat, 2006. [8] p. ill., színes

Érsek Miklós művésztanár kiállítása 2006 Pápa, JMVK, 2006. [20]p. színes

Hangodi László: Eine Rückschau in die Vergangenheit Tapolca, Könyvtár, 2006. 16 p. ill., fotók

Huszár János: A pápai Repülőtér létrejötte és első évei Pápa, JMVK, 2006. 35 p. : ill., 21 cm

Huszár János: Iskola a viharban : [emlékek a Pápai Tanítóképzőről] Pápa, JMVK, 2006. 72 p. ; 20 cm

Kecskés József: A Kenesei magas-partok énekese : Soós Lajos költészete Balatonkenese [s.n.], 2006. 36 p. ill.

Két konferencia 2. : a Pápai Művelődéstörténeti Társaság 2004-2005. évi konferenciáinak előadásai Pápa, Pápai Művelődéstörténeti Társaság, 2006.

Kerecsényi Zoltán bibliográfiája : 1993-2006 Pápa, József Attila Közéleti Kör, 2006. 40 p. ill., fotók

Kerecsényi Zoltán: Kuba és mi : a magyar-kubai kapcsolatok a kezdetektől napjainkig Pápa, Magyarországi Munkáspárt, 2006. 46 p. : ill., fotók

Kerecsényi Zoltán: "Már itt kuksolok" : Nagy László és Pápa Pápa, JMVK, 2006. 70 p. : ill., fotók ; 20 cm

Lazányi Zoltán: The craft of the lead pencil Pápa, Szerző, 2006. 53 p.

Lebó Ferenc: Névjegy Pápa, JMVK, [2006]. [24] p. : ill., színes fotók

Múltbanéző : kiállításvezető a Tapolcai Múzeum tárlataihoz Tapolca, Városi Könyvtár és Múzeum, 2006. 16 p. : ill. , fotók

Nádasdy Lajos: Celldömölk forradalmi napjai 1956 Celldömölk, Szerzői Kiad., 2006. 72 p.

Nagy Imréné Vehrer Anna: Ősszel is nyílik még virág : a szerző első verseskötete Pápa, Nagy Imréné Vehrer Anna, 2006. 105 p.

A 45 éves Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület Ex Libris Kisgrafika című jubileumi kiállítása Pápa, JMVK, 2006. [12] p. : ill.

Pápa ábrázolások a Jókai Mór Városi Könyvtárban Pápa, JMVK, 2006. 74 p. : ill., 24 cm

A pápai kistérség foglalkoztatási paktumának kommunikálásával kapcsolatos információs füzet : regionális operatív program 3.2.1 Pápa, Pápa és Környéke Települési Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása, 2006. 59 p.

Pethő László: Arccal a végtelen felé : Bolyai János feljegyzéseiből Pápa, JMVK, 2006. 40 p. ill. ; 15x20 cm

Stekly Zsuzsa: Tűzzománcok Pápa, JMVK, 2006. [12]p. ill., színes

H. Szabó Lajos: Műveinek bemutató bibliográfiája Pápa, H. Szabó Lajos, 2006. 2 db : ill., fotók ; 1. kötet 236 p. ; 2. kötet 224 p.

H. Szabó Lajos: Az 1848/49. évi polgári forradalom és szabadságharc eseményeinek időrendi táblázata 1848-1849 Pápa, Szerző Kiad., 2006. 201 p. : ill.

A tapolcai Könyvtárak történet a kezdetektől 1956-ig Tapolca, Városi Könyvtár és Múzeum, 2006. 252 p. , ill.

XII. Piusz pápa és az 1956-os magyar forradalom : pápai megnyilatkozások : [az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére] Pápa, JMVK, 2006. 16 p. ; 20 cm

Tóth Géza: Bakonyér mellől : versek Pápa, JMVK, 2006. 56 p. : ill., 19 cm

Ürmös Lóránt: Elfelejtett zeneszerzőnk : Szabadi Frank Ignác élete, 1824-1897 Pápa, JMVK, 2006. 129 p. : ill., 20 cm

Vállogatás Vajda Péter műveiből halálának 160. évfordulója emlékére Pápa, TIT Veszprém megyei Vajda Péter Egyesülete, 2006. 19 p.


2007

Csukárdi Tibor: Pegazus hátán : versek Pápa, JMVK, 2007. 175 p. : ill. ; 21 cm

Cziráki Lajos grafikai kiállítása Pápa, JMVK, 2007. 12 p. : ill. ; 21 cm

Cziráki Lajosné: "A vágyak szála elszakadt": pápai vonatkozások Cziráki Lajos naplójából, (1960-2003) Pápa, JMVK, 2007. 112 p. : ill. ; 20 cm

Czucza Emma: Áttelepülésem és első pápai éveim: naplórészlet, 1918-1936 Pápa, JMVK, 2007. 69 p. : ill. ; 20 cm

Dominkovits Péter: Egy XVII. századi pápai polgár, városbíró életútjának három dokumentuma In: Acta Papensia 2006/1-4., 2007. p. 165-175.

Esterházy program II. : Pápa Város Önkormányzata gazdasági programjának továbbfejlesztése Pápa, Pápa Város Önkormányzata, 2007. 23 p. . ; 24 cm

Ex Libris és Kisgrafikai kiállítás : Pápa-Zirc 2007 Pápa, JMVK, 2007. [16] p. : ill. ; 21 cm

Fenyvessy Ferenc: Ünnepi beszédek : reprint Pápa, JMVK, 2007. 116 p. ; 21 cm

Források a 250 éves pápai kórház múltjából : 1757-2007 szerk. Mezei Zsolt Pápa, Gróf esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, 2007. 218 p. : ill. ; 24 cm

Gutheil Jenő: Veszprém város okmánytára : oklevelek a veszprémi érseki és káptalani levéltárakból : (1002-1523) Veszprém, Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, 2007. 419 p. ; 24 cm + mell.

Homor György: Két hadosztály Pápán Pápa, [s.n.], 2007. 280 p. : ill. ; 24 cm

Jáger Teréz, G.: A lélek melódiái : életmű kötet Pápa, JMVK, 2007. 227 p. : ill. ; 21 cm

Kecskés József: Az út mentén : versek Balatonkenese, Szerzői kiad., 2007. 55 p. : ill. ; 21 cm

Kerecsényi zoltán: A bakadiák : "Petrovicsból Pápán lett Petőfi" Pápa, JMVK, 2007. 145 p. : ill. ; 21 cm

Köszönöm, Istenem, az édesanyámat! : ünnep a katolikus iskolában Bp., Tanítók Fekete István Egyesülete, 2007. 107 p. ; 21 cm

Lazányi Zoltán: Human Season [S.l.], Szerző kiad., 2007. 53 p. ; 15 cm

Lux Ibolya: Évek, évszakok : a juharfa emlékezik Pápa, JMVK, 2007. 53 p. : ill. ; 21 cm

Mógor Tamás: Címerfestészet : a címerfestészet elmélete és gyakorlata Pápa, JMVK, 2007. 30 p. : ill. ; 21 cm

Pápai Múzeumi Értesítő 11. = Acta Musei Papensis 11.szerk Nagy-L. István Pápa, Gróf Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum, 2006. 332 p. : ill. ; 24 cm

A Pápai Református Gimnázium évkönyve, 2005-2007 Pápa, Pápai református Gimnázium, 2007. 227 p. : ill. ; 21 cm

Pethő László: Kinek kezében a lámpás? [S.l.], Androméda Könyvműhely, 2007. 105 p. : ill. ; 21 cm

Régi sváb ételek Bakonynánáról [Bakonynána], Bakonynánai Német Kisebbségi Önkormányzat, 2007. 14 p. : ill. ; 21 cm

Sancta Missa : a hagyományos római mise rendje szerk. Mezei Zsolt Pápa, Mezei Zsolt, 2007. 48 p. : ill. ; 21 cm

Somogyi Zoltán: Emlékkönyv a pápai Városi Bélyeggyűjtő Kör megalakulásának 55. évfordulója alkalmából, 1952-2007 Pápa, 417.sz. Városi Bélyeggyűjtő Kör, 2007. 146 p. : ill. ; 24 cm

Szakképzés-fejlesztési stratégia, 2007-2010. : bemutató kiadvány Pápa, [Pápa Város Önkormányzata], 2007. 33 p. ; 30 cm

Szilágyi Loránd: NetLib | Sz21 Integrált Könyvtári Rendszer : felhasználói kézikönyv Budapest, NetLib Kft., 2007. 326 p. : ill. ; 21 cm

Téli János: 65 év a realista fotóművészet szolgálatában Pápa, [s.n.], 2007. [8] p. : ill. ; 20 cm

Tilhof Endre: Devecseri életrajzi lexikon Devecser, Városi Könyvtár, 2007. 209 p. : ill. ; 24 cm

Tóth Antal, M.: A veszprémi székesegyház 18-19. századi zenéje Veszprém, Veszprémi Érdeki Könyvtár, 2007. 312 p. ; 24 cm

Vén Zoltán grafikusművész kiállítása : JMVK Pápa 2007 Pápa, JMVK, 2007. 19 p. : ill. ; 21 cm

Veszpréminé Turtsányi Valéria: Tudásháló : egy projekt élettörténete Pápa, Jókai Mór Művelődési Központ, 2007. 93 p. ; 21 cm

Winkler Gábor: Pápai éveim Pápa, JMVK, 2007. 143 p. ; 21 cm2008


Bali József: A fekete Krisztus : (novellák) Pápa, JMVK, 2008. 129 p. ; 21 cm. (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 55.)

Civil Katalógus 2008. Szerk. Kocsis Gyula, adatokat gyűjt. Csiténé Teslér Viola. Pápa, Pápai Amatőr Művészeti Mozgalomért Al. : Civil Háló Szövetség, 2008. 95 p., [7]t. : ill., színes fotók ; 21 cm.

Cziráki Lajosné: Üzenetek : részletek Cziráki Lajos festőművészhez írt levelekből. Pápa, JMVK, 2008. 118 p. ; 21 cm. (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 56.)

Emlékfüzet : készült a bakonynánai németek elűzetésének és a szlovéniai magyarok betelepítésének 60. évfordulója tiszteletére. Összegyűjt. Simonné Rummel Erzsébet. Bakonynána, Bakonynána Község Önkormányzata, 2008. 84 p. : ill. ; 21 cm.

Emléklapok a felújított Tarczy Lajos Általános Iskola átadása alkalmából : 2008. augusztus 31. Szerk. Boros Katalin. Pápa, Pápa Város Önkormányzata, 2008. [20] p. : ill., fotók ; 21 cm.

Homor György: Öten voltak. Pápa, JMVK, 2007. 87 p. : ill., fotók ; 21 cm. (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 54.)

Ifjabb ürmös Péter grafikusművész kiállítása : Pápa-Répcelak, 2008. ; Idősebb Ürmös Péter festő- és grafikusművész kiállítása : Pápa-Répcelak, 2008. Szerk.Ürmös Péter. Pápa, JMVK, 2008. [12] p. : ill. ; 21 cm.

Isten, hazánkért térdelünk elődbe : a szentek tisztelete a katolikus iskolában. Összeáll. Hermann Istvánné. Budapest, Tanítók Fekete István Egyesülete, 2008. 59 p. ; 21 cm. (Fekete István Tanítóegylet füzetei ; 2.)

Istennek, Hazának, Tudománynak : tanulmányok a 95 éves Nádasdy Lajos tiszteletére.Szerk. Mezei Zsolt. Pápa, Pápai Református Gyűjtemények : Pápai Művelődéstörténeti Társaság, 2008. 296 p. ; 24 cm. (A Pápai Művelődéstörténeti Társaság kiadványai ; 19.)

Kerecsényi Zoltán: Két tudós Pápán : adalékok Ferenczi Sándor és Sigmund Freud kapcsolatához. Pápa, JMVK, 2008. 103 p. : ill., fotók ; 21 cm.

Kerecsényi Zoltán: Pápai Petőfi zsebkönyv Pápa, JMVK, 2008. 79 p. : ill. ; 14x14 cm.

Kőrös Endre: Válogatott versek és műfordítások. Pápa, JMVK, 2008. 61 p. ; 21 cm. (Jókai könyvek ; 4.)

Mészáros Gyula: Forradalom és szabadságharc a zirci járás területén 1956-ban. Zirc, JMVK, 2008. 294 p. : ill., fotók ; 24 cm.

Rendhagyó monográfia : Marcaltő : KKK. Szerk. Harsányi László. Marcaltő, Marcaltő Község Önkormányzata, 2008. 237 p. : ill., főként fotók ; 24 cm.

Stankovics Marianna: A gannai Esterházy-mauzóleum. Ganna, Római Katolikus Plébánia : Ganna Község Önkormányzata, 2008. 28 p. : ill., fotók ; 21 cm.

H. Szabó Lajos: A Kárpát-medence negyvennyolcas emlékművei fényképeken és képeslapokon I. Pápa, H. Szabó Lajos, 2008. 253 p. : ill., fotók ; 21 cm. (Héra sorozat ; 12.)

Szarka Evelin: Új dranszmakabr. Pápa, Szerző, 2008. 71 p. : ill., színes ; 15x17 cm.

Szilágyi Loránd: "Lélek szerint éljetek!" : az eutanázia, a szexualitás, a New Age keresztény szemmel : tanulmányok. Budapest, 2008. 222 p. ; 21 cm.

Versek és gondolatok a Bibliáról. Összeáll. Váminé Molnár Emma. Pápa, JMVK, 2008. 20 p. ; 21 cm.2009


Az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Jubileumi Emlékkönyve : 1883-2008. Szerk. Horváth Tünde. Pápa : Acsády I. Szakk. Isk. és Koll., 2009. 91 p. : ill. ; 24 cm

Bede István: : Háború és béke. Pápa : JMVK, 2009. 73 p. : ill. ; 20 cm. (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 62.)

Berecz Endre: : Egy munkaszolgálatos története 1944-1945-ben otthontól otthonig : visszaemlékezés 65 évvel később. Pápa : JMVK, 2009. 71 p. : ill. ; 20 cm. (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 63.)

Berényi László: : Csík-Szentkirálytól Krasznahorkáig : egy évszázad az Andrássyak történetéből. Pápa : JMVK, 2009. 125 p. ill. ; 21 cm (Jókai Könyvek ; 6.)

Ex libris kisgrafikai kiállítás : válogatás Kundermann Jenő és Krajcsi Tiborné gyűjteményéből. Pápa : JMVK, 2009. [12] p. : ill. ; 21 cm

„Fonalba rejtett ecsetvonások” : Horváth Lászlóné Molnár Terézia és Csonka Ferenc gobelin kiállítása. Pápa : JMVK, 2009. [8] p. : ill., színes ; 21 cm

Homor György: : Szovjet csapatkivonás térségünkből. Pápa : JMVK, 2009. 336 p. ; 24 cm

Horváth Lászlóné Molnár Terézia: : Esthajnalcsillag : írások és képek. Pápa : Szerzői kiad., 2009. 112 p. : ill., színes ; 20 cm

Játéktár : Városi Óvodák gyermekcsoportjai részére. Pápa : [s.n.], 2009. 54 p. ; 29 cm

Kemenczki Anita: : Pápa Város Fúvószenekarának története. Pápa : JMVK, 2009. 89 p. : ill. ; 20 cm. (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 59.)

Kerecsényi Zoltán: : „Füttyentek rád, zord világ!” : hasonlóságok – párhuzamok - különbségek két egykori pápai diák: Petőfi Sándor és Nagy László életútjában, költészetében. Pápa : JMVK, 2009. 113 p. : ill. ; 20 cm. (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 60.)

Kerecsényi Zoltán : : Pápai Jókai zsebkönyv. Pápa : Pápai Jókai Kör : Jókay Alapítvány : Pápai Nagy László Kör, 2009. 120 p. : ill. ; 14x15 cm

A Közös Fenntartású Ugodi ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskolája jubileumi évkönyve : 1909-2009. Összeáll. Csuka Gabriella. Ugod : Közös Fenntartású Ugodi ÁMK Német Kisebbségi Általános Isk., 2009. 182 p. : ill. ; 24 cm

László András: : Diákélet Pápán : (Lábjegyzet a történelemhez című könyv 6. fejezete). Pápa : JMVK, 2009. 46 p., [8] t.o. ; 20 cm. (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 61.)

Marics Lajos : : A nagydémi regélő kalendárium. Pápa : Nagydém Község Önkormányzata, 2009. 90 p. : ill. ; 21 cm

Mészárosné Stenger Katalin: : Analfazseni. Pápa : Szerzői Kiad., 2009. 66 p. : ill., részben színes ; 21 cm

Nádasdy Lajos: : Dömölk és apátsága az Árpád-házi uralkodók korában. Celldömölk : Szerzői kiad., 2009. 72 p. : ill. ; 21 cm

Németh Annamária: : „Be van az én szűröm ujja kötve…” : a Bakonyi szűr és mestere, Zalai Károly. – Pápa : JMVK, 2009. 139 p. : ill., részben színes ; 24 cm

Az olvasás öröme : írások az irodalomról. Pápa : JMVK, 2009. 196 p. ; 20 cm

„Őrök, vigyázzatok a strázsán…” : a vészkorszakról pápaiaknak. Összeáll., szerk. Kerecsényi Zoltán. Pápa : Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület, 2009. 62 p. : ill. ; 21 cm

A Pápai Jókai Kör évkönyve a 2003-2007 közötti évekről. Szerk. Fejes Sándor. Pápa : Pápai Jókai Kör Egyesület, 2009. 99 p. : ill. ; 24 cm

Pápai Kistérség értékei. Pápa : Pápai Többcélú Kistérségi Társulás, 2009. 52 p. : ill. ; 21 cm

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma évkönyve : 2007-2009. Szerk. Mayerné Pátkai Tünde. Pápa : Pápai Református Koll. Gimnáziuma, 2009. 158 p. : ill. ; 21 cm. (Pápai Református Kollégiumi füzetek, ISSN 1219-5340 ; 11.)

Pölöskei István: : Lovászpatona. Szerk. Hermann István. Pápa : Lovászpatona Község Önkormányzata, 2009. 207 p. : ill. ; 24 cm

Progress report : Central and Eastern European Economy : 2008-2010. Pápa : Pápai Gazdasági Szakk. Isk. és Koll., 2009. 59 p. : ill. ; 30 cm

Szerencsés Károly: : A Nemzeti demokráciáért : Sulyok Dezső, 1897-1965. 2. bőv. kiad. Pápa : JMVK, 2009. 373 p. : ill. ; 24 cm

Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások a közép-dunántúli régióban. Összeáll. és szerk. Elek Józsefné, Kornseé Jenőné, Császárné Szalai Andrea. Külsővat : Veszprém Megyei Önkormányzat Külsővati Idősek Otthonának módszertani osztálya, 2009. 935 p. : ill. ; 24 cm

Tudományos írásművek elkészítésének formai követelményei a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetében. Összeáll. Györe Géza. 2. jav. kiad. Pápa : Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézete, 2009. 32 p. ; 21 cm

2010


:
Adásztevel. [szerk. Mayerné Pátkai Tünde]. Adásztevel : Adásztevel Község Önkormányzata, 2010. 258 p. : ill., részben színes fotók ; 24 cm + 1 térkép mell.

Áldozó Tamás: A Második utcában lakott egy pék : (a www.papa-ma.hu portálon megjelent írások és hozzászólások változatlan lenyomata. Pápa : Magánkiadás, 2010. 54 p. ; 22 cm

Czeidli József: Gárdonyi Géza és Devecser. Devecser : Gárdonyi Géza Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú Oktatási Intézmény, 2010. 83 p. : ill., fotók ; 21 cm

Drága hazám, te nagyok termőföldje : a szentek tisztelete a katolikus iskolában. Összeáll. Hermann Istvánné. Bp. : Tanítók Fekete István Egyesülete, [2010]. 44 p. ; 21 cm. ( Fekete István Tanítóegylet füzetei, ISSN 1789-3267 ; 3.)

Gyakorlati keresztény pedagógia : etikai megközelítésben. [Farkas István et al.] ; [szerk. Marosi Szilvia, Trosits András]. 2. jav. kiad. utánnyomása. Veszprém : Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, 2010. 298 p. ; 21 cm. (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola könyvsorozat ; 1.)

Hámori András: Egy srác a mozi mellől. [szerk., fényképezte Kerecsényi Zoltán]. Pápa : JMVK, 2010. 77 p. : ill., fotók ; 21 cm

Hámori András: Képtelen történet : riportregény. Pápa : JMVK, [2010]. 71 p. ; 21 cm

70 éves a kereskedelmi és közgazdasági oktatás Pápán. Pápa : Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 2010. 84 p. : ill., fotók ; 21 cm

Homor György: Hívatlan vendégként északi szomszédainknál : 1968. Pápa : JMVK, 2010. 196 p., [1] kinyitható térkép ; 24 cm

Ifjabb Ürmös Péter grafikusművész kiállítása : Fővárosi Szabó E. Kvt., Kőbányai Kvt., Artotéka, 2010. szeptember 2.-október 5. ; Idősebb Ürmös Péter festő- és grafikusművész kiállítása : Fővárosi Szabó E. Kvt., Kőbányai Kvt., Artotéka, 2010. szeptember 2.-október 5. [s.l.] : [s.n.], 2010. [12] p. : ill. ; 21 cm

Imádságok és énekek : élő rózsafüzér : zarándoklat Pápáért 9 szakaszban : Pápa, 2010. július 24. Pápa : [s.n.], 2010. 10 p. ; 21 cm

Katalógus : Pápa és Sárvár bélyeggyűjtőinek 20. Pápai Nemzetközi Játékfesztivál alkalmából rendezett, Aniről a bélyegek mesélnek című bélyegkiállítás, 2010. június 11-13. Pápa : [s.n.], 2010. 11 p. : ill. ; 21 cm

Kerecsényi Zoltán: Farkas Berci : interjú, emlékek, képek. Pápa : JMVK, 2010. 72 p. : ill., fotók ; 19 cm

Lovászpatonai képeskönyv. [fényképeket vál. Fehér Mária, Pintér Imre, Pölöskei István] ; [bev. Pölöskei István]. Lovászpatona : Lovászpatona Község Önkormányzata : Lovászpatonáért Alapítvány, 2010. 139, [12] p. : ill., részben színes fotók ; 32 cm

Munkácsys Jubiläumsrätscl. Pápa : Munkácsy Mihály Általános Iskola, [2010]. 28 p. : ill. ; 30 cm

A Nagy László Általános Iskola és elődeinek története. Pápa : Nagy László Általános Iskoláért Alapítvány, [2010]. 265 p. : ill., fotók ; 24 cm

Németh Annamária: „Be van az én szűröm ujja kötve…” : a Bakonyi szűr és mestere, Zalai Károly. Pápa : JMVK, [2010]. 139 p. : ill., részben színes fotók ; 24 cm

A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium értesítője, 2008/2009. [szerk. Vékony Judit]. Pápa : Türr István Gimnázium és Kollégium, 2010. 147 p. : ill., fotók ; 24 cm

Rómer Flóris: A Bakony, természetrajzi és régészeti vázlat. Reprint kiad. [s.l.] : Bakonyalja Baráti Egyesület, [2010]. 216 p. ; 22 cm

Stankovics Marianna: A gannai Esterházy mauzóleum. 2., átdolg. kiad. Ganna : Római Katolikus Plébánia, [2010]. 28 p. : ill., fotók ; 21 cm

Széchenyi István, 2010 : „… éltető eszmévé finomul…”[összegyűjtötte Egervölgyi Dezső] ; [szerk. Egervölgyi Dezső, Hermann István]. Pápa ; Zirc : JMVK, 2010. 158 p. : ill., fotók ; 20x20 cm

Színek és fények : válogatás Kundermann Jenő nagygrafikai, Krajcsi Tiborné és Kundermann Jenő ex libris gyűjteményéből. [előszó Padné Szabó Mária]. [s.l.] : [s.n.], [2010]. [12] p. : ill., színes ; 21 cm

Tudás – Szín – Tér : közművelődés a közoktatásért : igényfelmérő kiadvány II. Pápa : Jókai Mór Művelődési Központ, 2010. 40 p. ; 21 cm

Wöller István: Vízimalmok a Tapolcán Pápától Marcaltőig. Pápa : JMVK, 2010. 149 p. : ill., fotók ; 24 cm